Pýcha je, když si někdo o sobě myslí příliš mnoho.

Pýcha je nejhorší zmije v lidském srdci!

Pýcha je největším ničitelem pokoje duše a lahodného společenství s Kristem.

Pýchu je možné vyrvat i s kořeny jen s největšími obtížemi.

Pýcha je nejskrytější, nejtajnější a nejklamavější ze všech žádostí!

Pýcha je skrytý a nenápadný hřích, a objevuje se v mnoha netušených a neodhalitelných podobách.

Pýcha se často nezvaně vloudí do náboženského života – někdy dokonce v přestrojení za pokoru!

Pýcha je první hřích, který vstoupil do stvoření, a poslední hřích, který bude vykořeněn.

Pýcha je nejhorší hřích.

Pýcha je nejskrytější ze všech hříchů. Neexistuje nic podobného, čím se dá srdce snáz oklamat a co je hůř odhalitelné.

Běda, kolik pýchy mají ve svých srdcích ti nejlepší!

Pýcha je nejzatvrzelejší nepřítel Boha!

Neexistuje žádný hřích natolik podobný ďáblu jako pýcha!

„Nenávidím povýšenost a pýchu!“ (Př 8,13)