... reagovala jsem na výrok v úvaze, že je "více evangelií" tak, že je pouze jedno, a to je zvěst o ukřižovaném a z mrtvých vstalém Pánu Ježíši Kristu. Byla jsem upozorněna, že s tím mohli vystačit tak apoštolové a po devatenácti stoletích s tím přicházím já.
V současné době probíhá otázka "jistoty spasení." Vždy do společenství zanesu takový zmatek, to si neumíš představit. Nemám zájem vnášet své myšlenky, ale jen reaguji některými verši z bible.
   - V.P. Čs -