John Piper

Bůh nás stvořil k tomu, abychom žili s jedinou vášní: vášní radostně zobrazovat Jeho nejvyšší vznešenost ve všech oblastech života. Promarněný život je bez této vášně. Bůh nás povolává k tomu, abychom se modlili, přemýšleli, snili, plánovali a pracovali ne k vyvýšení nás samotných, ale k Jeho oslavě ve všech oblastech našeho života.

Většina lidí propluje svým životem bez skutečné vášně pro Boha. Stráví ho prázdnou zábavou, úsilím o pohodlí a potěšení a snad i snahou, vyhýbat se hříchu. Tato kniha je varováním, abychom nezabředli do života, který postrádá smysl. Je to výzva, abychom se po celý život a i ve chvíli smrti chlubili jen křížem Ježíše Krista. Pokud věříte, že život je Kristus a smrtí je zisk, pak si přečtěte tuto knihu, naučte se, jak žít pro Krista, a nepromarněte svůj život!

John Piper: „Byla doba, kdy jsem nechápal, že usilovat o Boží slávu je vlastně totéž, co usilovat o svou vlastní radost. Dnes vidím miliony lidí, jak marní své životy, protože si myslí, že jde o dvě různé cesty, a ne o jednu. Musím vás však varovat. Cesta radosti, která vyvyšuje Boha, vás bude stát celý váš život. Je lepší svůj život ztratit, než ho promarnit! Tato kniha není o tom, jak se vyhnout zraňujícímu životu, ale jak se vyhnout promarněnému životu.“

www.didasko.cz

Kniha Johna Pipera vyjde v listopadu.