Zápas o duši a Poutníkova četba Vás zvou na

2. Zimní konferenci na téma:

Co je evangelikální?

Konference se uskuteční 22. ledna 2011 v Brně, v modlitebně Wesleyánské církve, Dusíkova 5, Brno – Lesná

Témata konference:

• 5 reformačních Solas jako základ evangelikalismu

• Sola Scriptura jako protiklad modernímu tzv. evangelikálnímu liberalismu

• Sola Gratia jako výzva proti laciné milosti

• Sola Fides v kontrastu k tzv. modlitbě přijetí

• Solus Christus vylučuje více cest ke spasení

• Soli Deo Gloria nemůže být naplněno na člověka zaměřeným konzumním křesťanstvím