Když člověk stojí mezi zamženými kaskádami Iguasských vodopádů na hranici mezi Paraguají, Argentinou a Brazilií, mihne se kolem motýl a zjevuje jeden z nejneuvěřitelnějších obrazů v přírodě. Na jeho křídlech je číslo "89", jasné jako den.

To bylo součástí zjištění vědeckého výzkumu Kjellema Sandveda, fotografa zabývajícího se přírodou, který jako první objevil, že čísla a jiné další symboly jsou častým úkazem na křídlech motýlů a můr. Poprve to objevil takřka před 30 lety v podkroví muzea Smithsonského institutu přírodní historie ve Washingtonu D.C. Od té doby procestoval džungle v Nové Guinei, malajské vysočině a peruánských Andách, stejně jako Amazonku v Brazílii. Dnes je Sandvedova kancelář pokryta od podlahy až ke stropu fotografiemi, plakáty a diapozitivy. Podařilo se mu shromáždit záběry motýlů a můr s tolika písmeny, že by vyplnily latinskou abecedu, číslice od nuly do desítky, znaky, otazníky, lidské tváře, mrkající oči a písmena z řecké, skandinávské i německé abecedy. Na některých okřídlených tvorech lze pozorovat obrazy mořských ulit, ryb, kaktusů, stejně jako pavouků a brouků. Mnoho lidí si myslí, že tyto obrazy mají smysl, nesou poselství, zprávy a fotograf Sandved je považuje za zcela jasné. Například kroužky nebo písmena ve tvaru "O" nesou nejpravděpodobněji vzhled tvora "mnoha očí". Tak vlastně slouží jako obranný mechanismus proti dravcům. Na druhé straně mohou menší znaky přivábit dravce, aby se vrhli na méně vitální orgány. Tak si zachraňují život ztrátou části křídla. Ve Venezuele našel Sandved můru se znaky "L" na obou křídlech. Přes den jsou tato dvě písmena složena tak, že dávají hmyzu vzhled svraštělého listu. V noci toto malinké stvoření opuští stav nečinnosti a pouští se za hledáním potravy a pářením.

Odborný název pro motýly a moly je lepidoptera a zahrnuje více než 200.000 druhů. Můry jsou více závislé na tmě, aby se mohly bránit. Jejich barvy mají spíš zemské odstíny, což jim umožňuje splynout s okolím. Naopak motýl komunikuje vizuálně, využívá rozmanitosti barev a vzorů. Asi před dvaceti lety chemik-ekolog Cornellovy university Thomas Eisner objevil, že spletité zvrstvené struktury šupin na motýlích křídlech mohou produkovat silné ultrafialové reflexy, odrazy, které - ač člověku neviditelné - mají svou roli při námluvách mezi motýly. Každý vzor na motýlím křídle obsahuje neuvěřitelnou ukázku bioarchitektury. Na jednom čtverečním centimetru typického křídla se spojují desítky tisíc šupin s malinkými stonky a překrývají se jako cedrové šindele, aby vytvořily souvislý povrch bez zlomů. Barva každé šupiny vystupuje ze hry pigmentů nebo fyzických struktur, které modelují dopadající světlo do fantastických viuzuálních forem určitou kombinací absorbce, odrazu a lomu. Některé z nejúchvatnějších barev se náhle objevují tam, kde dopadající světlo na základě překážky mění svůj směr, lomí se a rozptyluje od vrstev nosného mřížoví a žebrových stěn šupin. Kromě toho, že šupiny slouží jako obrazové elementy pro různé vzory křídel, mohou také působit jako solární kolektory pro vyhřívání svalstva křídel. To vysvětluje, proč se motýli objevují na takových místech, kde se mohou před vzlétnutím do vzduchu hřát na slunci. Šupiny sehrávají i obětní roli, když motýlům a můrám umožňují vymanit se ze spletitých situací. Mikrostrukturální elegance šupin demonstruje některým vědcům, že krása lepidopterií znamená více než pouhý povrch.

A proto každého, kdo se prochází po alpské louce, apalačském lese, andském paramu, či parnou džunglí, slouží třepetající se stvoření jako poselství, že příroda skutečně oplývá uměním. Slouží také jako poselství, znamení, že je zde skutečně Tvůrce, někdo, kdo je representován písmeny z řecké abecedy, stejně jako motýli. Jeho jméno je Ježíš Kristus a bible jej označuje jako alfu a omegu, což jsou první a poslední písmena této abecedy. Pod tímto názvem je Kristus zobrazen jako počátek všeho, Bůh. Bible je zcela přesná, když prohlašuje, že Ježíš je Bůh, ne jenom nějaký bůh. Alfa a omega také ukazují Kristův věčný charakter. Nemá začátek ani konec, učí bible. Byl před tím, než vznikly všechny mocnosti tohoto světa, a bude tu i poté, až zmizí Spojené Státy, Velká Británie, Sovětský svaz a ano, i Irák se propadne v čase, ale Ježíš bude na věky. A konečně alfa a omega představuje Kristovu úplnost, dokonalost. Je prvním a posledním, i všechno mezi tím. Udržuje naše životy. "V Něm žijeme a máme své bytí", říká bible.

Motýlí umění je skutečně úžasné a z mého pohledu znovu odkrývá to, co milióny lidí vnímaly, čemu věřily a co prožívaly po tisíciletí. Ježíš Kristus je tvůrcem všeho života a, když mu dovolíme, bude také znovutvůrcem našich vlastních životů.

- Z anglického vysílání HCJB, Science News. Přeložil Pavel Bartoš -