Lidský život v humanistické společnosti ztrácí hodnotu. Jestliže věříme, že jsme se vyvinuli ze zvířat, dříve nebo později začneme jako zvířata jednat. V našem jednání se vždy odráží naše víra. Mnoho dnešních dětí vyrůstá stejně jako zvířata od útlého mládí na divoko, bez dozoru, bez vzdělání a přežívají na ulicích bez rodičů i bez domova. Propadají prostituci, drogám a kriminalitě. Děti bojují o život, nebo spíš o přežití za každou cenu a každým možným způsobem. V Brazílii jsou dětské smečky postrachem obyvatelstva. Jsou případy, kdy policie do těchto smeček střílí jako do zdivočelých psů. Obvinění hrůzné nelidskosti volá k Pánu Bohu a nastavuje dnešní společnosti zrcadlo.

Předčíslí 976: Video pornografie měla v r. 1986 v USA obrat 460 milionů dolarů. Americká telefonní společnost zaznamenala jen v lednu 1989, tedy za jeden měsíc 712.000 hovorů na pornografické lince. Rodiče chlapce žalují telefonní společnost společně s rodiči postiženého děvčátka, protože jejich dvanáctiletý syn po dvou a půl hodinovém poslechu detailního popisu sexuálního zneužití děvčátka uskutečnil to, co slyšel. Další případ, kdy mladý muž proposlouchal 23.000 dolarů pornografických fantazií a zanechal telefonní účet v bytě kamaráda, vedl k vyšetřování, odkud se vzalo záhadné předčíslí 976. Když si uvědomíme, že každý hovor přinese telefonní společnosti nejméně 90 centů a mezi volajícími jsou především děti a mládež, zůstává nám rozum stát, proč zatím jediné opatření proti tomuto zločinu jsou pouze zamykací telefony.

Dvacetišestiletý Tsutomu Miazaki se u tokijského soudu přiznal, že zabil čtyři děvčátka. Tento čin otřásl Japonskem nejen svojí brutalitou, ale i proto, že odhalil zhoubný vliv pornografie. Policie a reportéři zjistili, že Miazakiův byt obsahoval víc než 4.000 porno kazet. Miyazaki přiznal, že začal uskutečňovat své sexuální fantazie před třemi lety a sám pořizoval videozáznam žen a dívek, které zabil.

Desetiletý kalifornský chlapec byl zatčen, protože sexuálně zneužil dva chlapce a znásilnil dvě dívky. Chlapec přiznal vyšetřovatelům, že mu jako příklad sloužily pornografické časopisy.

Děti v asijských zemích často pracují od malička po boku rodičů podle své velikosti a schopností. Rodiny mají velké množství dětí, aby si zajistily živobytí. Lidem z vyspělejšího světa se zdá, že je to nelidské vykořisťovat děti, ale myslím si, že ještě horší je nechat děti umírat hladem nebo vyrůst a žít bez práce, a ani je nenaučit pracovat. V zemích, kde toto "nelidské vykořisťování" není, je více potratů než porodů. To se již nemluví o nelidském vykořisťování, ale o právech žen, a abychom si uchlácholili svědomí, oslavujeme Mezinárodní den dětí. Jaké pokrytectví! Dnešní děti a nejen děti třetího světa, trpí.

Kniha "Rudý kokain," autor Dr. Joseph Douglas Jr., popisuje, jakou úlohu v drogové válce sehrál celý blok míru. Semínkový král, zběhlý generál Šejna, kterému na Západě nechtěl nikdo "věřit," popsal celou síť, metody a úlohu zahraničních studentů. Dnešní Kuba a její spojenci mají na svědomí neutěšenou situaci v Jižní Americe. Juan Antonio Rodríguez, agent kubánské výzvědné služby, koordinoval drogové aktivity od r. 1975 jako "komerční reprezentant" mezi univerzitními studenty v Sov. svazu, Maďarsku, Československu, východním Německu a ve Francii. Kokain z Panamy, Mexika, Bolívie, Kolumbie zásoboval nejen Spojené Státy. Jen jedno kokainové vyplacení dalo Fidelovi 30 milionů amerických dolarů. Tyto pohádkové příjmy kubánští bratři používají na vývoj nukleárních, bakteriologických a chemických zbraní. Z těchto zisků financují revoluce a převraty nejen v Jižní Americe, ale hrají klíčovou úlohu i v afrických záležitostech. Rodríguez vyzradil po třiceti letech tajné služby síť drogových baronů a teroristické akce kolem celého světa, na nichž se společně podílel tábor míru. Skomírající komunistické režimy plnily a plní nenasytnou pokladnu zničeného hospodářství obchodem a spoluprací s drogovými barony. Teď je řada na nás. Československo se může stát hlavním evropským střediskem obchodu s drogami. Co jsme z tábora míru vyváželi, se vrací tvrdou a neúprosnou ranou zpět. Naše morálně narušená společnost, a především mládež, bude platit vysokou daň hříchu.

- kas -