Francouzští Michelini
Izrael není na mapě sevrovýchodní Afriky, kterou vydala francouzká společnost Michelin pro automobilisty.

Meka, Saudská Arabie
King Fahd slíbil 1,6 milionů kopií Koránu pro Sovětský Svaz, kde žije víc než 70 milionů muslimů, kteří mají pouze 30.000 koránových výtisků.
   (Moody)

Mešity s SSSR
120 muslimských mešit bylo otevřeno v minulém roce v oblasti severního Kavkazu. Více než 1.500 muslimských poutníků navštívilo Meku. Méně než 50 poutníků navštívilo Meku v minulých desetiletích.
   (Christianity Today)

Děti dnešního světa
Denně umírá na světě víc než 40.000 dětí hladem a na infekční choroby. Ročně umře 14 milionů dětí do věku pěti let. Hlad a války v letech 1980-1988 způsobily smrt 925.000 dětí jen v oblasti jižní Afriky (ne JAR). V Mozambiku umírá každé čtvrté dítě a zemřelo již víc než 500.000 dětí. Hlad a války jsou odpovědné za neutěšenou situaci uprchlíků. Víc než 7 milionů dětí patří do této kategorie. Na ulicích žije bez rodičů a přístřešku 30 milionů dětí. Podvýživou trpí 23 milionů dětí. Polovina podvyživených dětí žije v sedmi asijských zemích.
Na světě žije 630 milionů dětí do věku pěti let, z toho je 340 milionů dětí tělesně postižených a 85 milionů dětí je postižených vážně. Ročně přijde o život 65 milionů dětí aborcemi za asistence lékařů a dalších 25 milionů dětí je utraceno ilegálními zákroky.
Rodiče opustí 60 milionů dětí ročně.

Jen Bůh mohl stvořit lidský mozek
Mnozí často přirovnávají mozek k velkému počítači. Nesmíme však zapomínat, že mozek je nejen centrem myšlení a nápadů, ale také přijímá a registruje vizuální, zvukové a čichové podněty. V počítačovém jazyku, je mozek schopný zpracovat 100 miliard bitů informací a při své velikosti a malé váze k tomu všemu potřebuje pouze 20 watů elektrické energie.
Dr. Irwin A. Moon napsala tato slova: "Ze všch divů světa je lidský mozek tím nejúžasnějším a nejzáhadnějším." Lidé ho ignorovali, zneužívali a dovršili s ním velkolepá díla. Vědci-medici jej dopodrobna rozpitvali a psychiatři ho psychoanalyzovali. Stále ještě nikdo nechápe, na jakém principu pracuje. Abychom si utvořili určitou představu o tom, co v mozku a míše neustále probíhá, představme si 1000 telefonních centrál, každá z nich alespoň tak výkonná, aby mohla sloužit městu velikosti New Yorku. Víme, že v jediném mozku je více elektrických okruhů a elektronických ekvivalentů než ve všech radiových a televizních stanicích celého světa dohromady.
Další srovnání, které vám může dát lepší představu o proporcích lidského mozku, je následující. Kdyby byl člověk schopen postavit elektronický model lidského mozku, vyžadovalo by to budovu třikrát větší než je Empire State Building, která by jej mohla pojmout a všechnu energii získávanou Niagárskými vodopády. K ochlazování by potřebovala všechnu vodu Niagáry. I kdyby bylo toto monstrum postaveno, nebylo by přesto schopné rozhodnout, dáte-li si k snídani lívance či palačinky!
Průzkumem se dokázalo, že čím více používáme určité části mozku, tím je větší jeho kapacita. Ta část mozku, kterou nepoužíváme, zakrní. V Burmě žije muž, který se naučil zpaměti 16.000 stran textu z posvátných budhistických spisů. Měli bychom se zamyslet jak využíváme tento Boží dar v každodenním životě. Kolik biblických veršů máme v naší paměti? "Jenom Bůh mohl vložit toto velké zařízení do tak malého prostoru jako je lidská hlava."
- Přeloženo s povolením vydavatele "The Path of Life" -