V angličtině se říká: "When one prays, one should praise." Prays and praise zní téměř stejně. Jedno sloveso však znamená modliti se a druhé děkovati nebo chváliti. Ve volném překladu tato věta říká - Modlitba by měla být díku vzdání.

Mnoho modliteb, které vyslovíme jsou jen žádosti místo díků. Domáháme se okamžitého uspokojení našich tužeb a přání. Smysl modlitby nespočívá v tom, abychom změnili Boží záměr, ale aby Bůh změnil náš záměr. Naše modlitby nezůstanou nikdy bez odpovědi, ale častá odpověď je NE.

Musíme si uvědomit, že Pán Bůh nepotřebuje naši radu, ani naši pomoc. Naopak jsme to my, kdo potřebuje radu, pomoc, vedení a usměrnění. Je tedy na nás, abychom poslouchali Boží hlas a nesnažili se Pána Boha vést.

- kas -