Člověk míní a Pán Bůh mění.
I o tom jsme se v minulých týdnech přesvědčili ne jednou. Jak vidět, zdejší zima nesvědčí moc ani nám, ani našemu autu, a tak kvůli jednomu či druhému jsme nestihli plánované setkání. Naše omluva patří všem v Ostravě - těšíme se na příští shledání. Do Bohumína jsme se doklouzali tři dny před Štědrým večerem, protože jsme se ozimní pneumatiky nestarali v září, jak prý bývá zvykem. Lednová klouzačka nás zastihla již připravené.

 

Tiskařský experiment - č. 25 a 26- se podařil jen částečně. Doufali jsme, že vám připravíme vánoční dárek, ale jako obvykle tiskárna se opozdila. Kvalita papíru je jiná, náklady se trochu snížily.

S čistým štítem... DĚKUJEME všem za příspěvky pro tiskový fond. Rozpočet časopisu je čistý. Nikomu nechceme odepřít možnost pravidelného odběru. Obzvláště studentům a důchodcům jej budeme sradostí posílat dál. Znovu opakujeme, předplatné nežádáme, ale dobrovolné příspěvky s vděčností přijímáme.

Pavel a Zdena Bartošovi odjeli vlednu z Ekvádoru do USA, aby byla jejich další misijní práce v našich zemích zajištěna finančně. Modlete se snámi za jejich hladký přesun.

TWR TIRANA, pokud jste ještě nenaladili, nalaďte si střední vlny, 1395 kHz, ve 21:30 slovenské vysílání, 21:45 české. Steigerovi připravují pondělní pořady.

HCJB zůstává slušně slyšitelné na krátkých vlnách ráno v 6 hod. na 6205 kHz, občas na 11835 kHz.

Seminář O SLOVĚ DOSLOVNĚ proběhl v Ostravě pro více než 90 účastníků. Připravují se další kursy na podzim letošního roku.

Vaši Pavel a Klára Steigerovi