Stokrát se v knize knih k člověku vracíš,
od slova k Slovu v naději kráčíš
a zpíváš:
V tebe svou naději skládám,
v tobě se budoucí přítomným stane,
v tobě mám naději života,
v tobě se uzdraví víra a zmizí slepota,
v tobě je složena naděje živá, v tobě má naděje žije a zpívá.
Naděje Božího lidu, naděje jistá,
nevidíš špínu v ulicích města,
zbořené domy, zející rány,
zákoutí bídná, kramářů krámy,
nad námi nový čas v naději plane,
město naděje svrchované,
perlami zdobené brány,
nikdy nebudou uzavírány.
Vítězný čas zahubí smrt i bídu v nás,
sneseš i rány a Jeho bídu,
naděje Božího lidu jista svým vítězstvím!

Výňatek z básně Hovory s Nadějí - SR-Čs