NAPSALI JSME PRO VÁS

Vám všem, kteří se aktivně podílíte na existenci a vzniku každého dalšího čísla časopisu Zápas o duši, děkujeme. Navrhujete řadu témat, kterým bychom se měli věnovat. Dnes, na přání pana Luboše Odstrčilíka, to bude:

KŘESŤANSKÉ ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ V AMERICE

Amerika byla a stále ještě je země neomezených možností. To platí i pro sbory a křesťanské aktivity.

Byli jsme udiveni, když jsme před téměř pětadvaceti lety do Ameriky přijeli jako čerství emigranti, že každé městečko, obzvláště na řídce osídleném Západě, s počtem sotva dva tisíce obyvatel, má svoji vlastní vysílací stanici a najdete v něm nejméně deset různých křesťanských sborů nebo církví. S obojím jsme se seznámili hned v prvních týdnech. Každý sbor k nám vyslal dvojici, aby nás uvítali a pozvali do svého shromáždění. Ale protože jsme z domova neměli o církvi nebo sborech žádný přehled, kromě třech náboženských úkonů - křest - svatba a pohřeb, necítili jsme potřebu se do něčeho zapojovat. Zato rádio a televizi jsme používali od počátku. Obzvláště místní rozhlasové vysílání jsme poslouchali celý den. Vždyť jsme sami byli mezi hosty. Z takového vysílání jsme věděli, kdo má narozeniny nebo výročí, kdo je v nemocnici, co se děje v obci, o čem jedná místní národní výbor a zahráli nám na přání. Pro nás bylo úplně neuvěřitelné, že neexistovala cenzura. Lidé přicházeli, aby pověděli svým spoluobčanům co mají na srdci a reklamy místních obchodníků oznamovaly, jak nakoupíte právě dnes. K místnímu vysílání patřilo samozřejmě přebírané profesionální zpravodajství a fůra muziky všech žánrů.

Křesťanské rozhlasové vysílání má v Americe dlouholetou tradici, ale to jsme objevili mnohem později a stalo se nedílnou součástí našeho života.

Mezi průkopníky krátkovlnného vysílání patří HCJB WORLD RADIO - Hlas Církve Ježíši Blahořečí - tedy misijní organizace, která začala v Ekvádoru v r. 1931. Skromné začátky a úsilí několika nadšenců pomohlo vytvořit organizaci, která od r. 1975 vysílá také k nám. V hlavním městě Quitu pracuje více než 400 misionářů a s nimi přes tisíc ekvádorských zaměstnanců. Křesťanské vysílání HCJB je obrovským přínosem především pro španělsky hovořící země, tedy většinu Jižní Ameriky a Mexika. HCJB World Radio společně s misijní organizací Trans World Radio a Trans World Radio Bonair v současné době testuje satelitní program ALAS - Latin America Via Satelite, který má za úkol pokrýt vysíláním celou Jižní Ameriku - jde o 400 milionů obyvatel. Spojení mezi Quitem a Bonairem bude vysílat programy přes INTELSAT VI.

Křesťanské vysílání patří v Americe k naprosté samozřejmosti, stejně jako široká paleta stylů, forem a zájmů obyvatel. Denní stavba programu je obvykle složena z kázání předních biblických učitelů. Další jsou zaměřeny na křesťanskou hudbu, hovory s hosty a telefonní tématické besedy. Specialisté se zabývají problémy výchovy dětí, mladými lidmi, manželskými poradami, jiní hovoří o problémech stáří. Někteří odborníci se věnují kultům a sektám, jiní se zaměřili na zpravodajství ve světle Bible, atd. V celé škále forem existuje řada nezávislých profesionálních producentů, kteří své pořady uplatňují především v křesťanských stanicích, ale některé křesťanské pořady přebírají i sekulární stanice a rády, protože z výzkumů vědí, že oslovují a přitahují posluchače, kteří si rádi poslechnou zajímavý křesťanský pohled. Vstup křesťanských pořadů do sekulárního vysílání dosáhne posluchače, kteří nejsou pravidelnými posluchači výhradně křesťanského vysílání.

Skoro by se zdálo, že v Americe vládne dokonalá pohoda. Snad právě proto, že je tam tolik možností, není snadné si věrného posluchače získat. Je smutnou skutečností, že někteří křesťané volí cestu nejmenšího odporu. V zájmu dobrého ladění posluchačů, raději biblickou pravdu ředí, dělají z ní holistickou medicínku, jen aby posluchači zůstali věrni a finančně zúčastněni. Osobnosti, které tnou do živého, kterým více záleží na autoritě Boha než na peněžence oveček, jsou stále častěji umlčovány. Průměrný posluchač chce raději slyšet sladké polopravdy, než by polykal hořké, ale léčivé pilulky Boží pravdy. Nechtějí trávit hutnou potravu, kterou nabízí pouze Bible.

V televizním vysílání je situace ještě složitější. Obraz dává producentům mnohem širší pole působnosti. V televizi uvidíte to nejlepší i to, nad čím vám bude rozum stát. Uvidíte solidní pořady, které mají biblicky fundovaný základ, ale uvidíte i takové senzace či seance, kde nevíte, zda se díváte na představení kouzelníka či finančního makléře. Někteří vzbuzují důvěru, jindy však nebudete věřit svým očím. Jedni před kamerou roní slzy a vyzývají diváky, že pokud do určitého data nepošlou tomuto božímu muži 8 milionů dolarů, mají přímou zodpovědnost za jeho smrt, neboť si ho Pán povolá. Slibují vám mnohonásobnou odměnu, která odpovídá výšce vašeho daru. Boží bankovní systém vám zaručí bohatství, vše záleží jen na vaší obětavosti a štědrosti. Zázraky se dějí dnes a denně. Osm milionů se sešlo a tento "boží" muž neumřel. A jeho nenasytná pokladna žádá další dary. Uvidíte finanční maratóny, kde se na projekt hodně citově podbarvený vyberou před vaším zrakem další miliony. Každou chvíli na televizním nebi propukne nějaký skandál, počínaje sexuálním povyražením a dobrodružstvím, až po obyčejnou finanční zpronevěru. Touha po penězích a po moci je nebezpečná nejen pro světáky, ale i pro křesťany. Samozřejmě, každý takový skandál nahrává do rukou skeptiků, kteří říkají, vidíš to - ti křesťané jsou ještě větší podvodníci než ti, kteří si na svatoušky nehrají.

Televize umožňuje přímo neomezené možnosti manipulace s divákem. Mnozí věřící vyměnili účast v místním sboru za elektronický kostel. Sedí doma před obrazovkou a posílají své finanční příspěvky a dary mistrům televizního nebe. Ti je za to duchovně baví na nejvyšší úrovni. Uvidíte kazatele, kteří dechem a pohybem ruky složí polovinu diváků. Uvidíte ty, kteří vás uzdravují nejen v hledišti, ale i u televizoru. Oni vidí vaši chorobu, vy cítíte teplo. Ano, v Americe přímo kvete hlásání zdraví, štěstí, spokojenosti a prosperity křesťanů. Úspěch přitahuje davy. Na sliby politiků i kazatelů naletí především ti, kteří nejdříve prosazují své zájmy (touha po zdraví, bohatství a důležitosti) a teprve potom ty Boží. Někdy je až k popukání, jak si některé a musím říci, že velmi oblíbené hvězdy křesťanské televizní produkce, představují křesťanský život. Babičky v krajkových fantasiích kabaretních dam, s parukami o mnoha loknách a roztomilým hláskem školaček, promlouvají k ostatním ženám a babičkám. Těm se dostanou do peněženek snadněji a pak slzí v naději jak společně napraví celý svět. Na jevišti působí moc roztomile batolící se vnoučci. Mužům šediny nevadí, ale bujná hříva, pokud možno upravená trvalou ondulací, hluboce rozhalená košile, aby byla vidět mužná ochlupená hruď, dodávají mužnosti. Na krku a zápěstí jim svítí masivní zlaté šperky, prsteny a ciferníky hodinek odrážejí lesk diamantů. V oblečení i na jevišti vládne dokonalá barevná harmonie se spoustou umělých květin a kudrlinek. Ale o tom, co je "seriózní" a co ne rozhoduje vkus diváků, protože bez jejich finančních darů a obětí se v rozhlase ani v televizi nikdo dlouho neudrží. Znovu se potvrzuje, že v Americe najdete to nejlepší i to nejhorší. Jistě nebude dlouho trvat a prostřednictvím kabelové televize budeme i u nás oblaženi křesťanským Hollywoodem. Proto buďte připraveni. To, co uvidíte, ne vždy představuje křesťany a křesťanství, jak o něm mluví Bible. Z velké části to, co představuje křesťanská televize, je od biblického křesťanství stejně vzdálené jako americké akční filmy z Hollywoodu od života většiny Američanů. Ani jedno, ani druhé není obrazem americké společnosti, ale výplodem fantasie jedinců, kteří jsou neobyčejně zdatní finanční podnikatelé. Filmoví producenti a hvězdy filmového nebe, stejně jako někteří křesťané televizních obrazovek, jsou jen obratnými obchodníky s Božím slovem.

Do kategorie křesťanských sdělovacích prostředků patří neoddělitelně produkce videoprogramů. Ty slouží především křesťanům. Používají je pro své vlastní rodiny. Je mezi nimi řada vynikajících výchovných a vzdělávacích pořadů pro děti. Dnes máme možnost některé z nich vidět i u nás. Jediný problém, kromě různého stupně profesionality, je podstatně vyšší cena a omezené užívání, které vyplývá z autorských práv. Takže si je nemůžete běžně půjčit v půjčovnách jako je tomu s ostatními komerčními video tituly.

Nakonec ještě hudební produkce. Audio kazety a CéDéčka - to je v Americe ráj na zemi. Najdete profesionálně odvedenou práci, která nemá obdoby. Můžete si vybrat z tisíců titulů. Ano, především v hudební produkci zůstává Amerika dodnes stále světovou jedničkou. Ve sborech se hudební části bohoslužeb věnuje velká pozornost. Ačkoliv my o sobě s pýchou tvrdíme - co Čech, to muzikant - málokdy uvidíte něco, co by jen trochu připomínalo běžnou atmosféru amerických sborů. Vtéto oblasti bychom si měli z Ameriky vzít příklad. Radost a nadšení se tam projevuje nestrojeně. Vánoční vystoupení větších sborů každého okresního města by obstálo i ve Smetanově síni.

Abychom téma vyčerpali úplně, křesťanská knižní produkce a časopisy jsou zřejmě nejrozvinutější formy individuální služby věřícím. Při každé návštěvě Ameriky čteme, listujeme a nakupujeme. V únoru jsme přivezli 60kg knih, což nám působilo na cestách nemalý problém.

Smutnou skutečností, při vší svobodě a demokracii, kterou Amerika vyznává, zůstává skutečnost, že se žáci v učebnách nesmí modlit ani dobrovolně. Místo modlitby jsou studenti vyzbrojeni jinak a tento rozdíl - od zákazu modlitby k volnému rozdávání kondomů, nese své ovoce. To vše doplní střelné zbraně mezi žáky a strach z násilí cítí celá společnost.

Za malou zmínku stojí náboženská svoboda vyznání v sousední Kanadě. Kanada si vždy získávala sympatie většiny světa a lidí romantických ideálů svojí politickou neutralitou, bezkonfliktní společností a velkými sociálními vymoženostmi. Málem se splnil sen všech utopistů o socialismu. Ale víra v lepší zítřky Kanady se z nějakého důvodu také nevydařila. Dnes má Kanada obrovské ekonomické potíže, vysokou nezaměstnanost a neúnosné daně. Kanada a Amerika, ač mají k sobě blízko geograficky, jazykově i kulturně, mají úplně jiné náboženské cítění. Torontský "Globe and Mail" napsal, že 80% Kanaďanů považuje náboženství za důležitou součást života, ale pouze 44% považuje za důležité být součástí shromáždění. Kanaďané se považují z 59% za spirituální, ale ne nábožensky založené. Sedmdesát procent Kanaďanů si vytvořilo "svoji vlastní osobní víru". Co se týká náboženské svobody, situace není vůbec růžová. Kanada je natolik politicko-etnicky uvědomělá, že z modliteb na veřejnosti je vypuštěno slovo Ježíš Kristus. Aby se mnohonárodní tvář Kanady chovala férově ke každému, modlitba může obsahovat pouze slovo Bůh, raději s malým b - bůh. Rovněž kaplani v armádě nemají jako symbol duchovní služby kříž. Stejnou cestu volily i Spojené státy. Od února 1994 místo kříže a Davidovy hvězdy zdobí vojenské uniformy slunce s paprsky, které ukazují na Boží přítomnost v přírodě. Komu je židovsko-křesťanská symbolika trnem v oku? Na to nejlépe odpoví Bible sama.

  • Slovo o kříži je bláznovství těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží. Je psáno: Zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu.' Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznovstvím? Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí. ...Neboť bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé. Pohleďte, bratří, koho si Bůh povolává: Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených; ale co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné; neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano vyvolil to, co není, aby to co jest, obrátil v nic, aby se žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem. (1. Kor. 1:18-29)

Kanada až do nedávna neměla jedinou soukromou křesťanskou rozhlasovou ani televizní stanici. Kanadští věřící poznali na vlastní kůži, co je to státní zásah, ale hrstka statečných bojuje za změnu. Konečně po dlouhém soudním handrkování státu a křesťanů získali křesťané mírné uvolnění tvrdého režimu. Na jihu v Mexiku byla obdobná situace, kde až do nedávna platil zákaz šíření křesťanské propagandy rozhlasem. Američtí křesťané vysílali a vysílají do obou zemí z řady stanic podél dlouhé hranice. Rušičky dodnes naštěstí nikdo nepostavil. Rádiové vlny s křesťanskými pořady dosáhnou nejen do Kanady a Mexika, ale téměř do celého světa.

- kas -