• Já miluji ty, kdo milují mne, a kdo mě za úsvitu hledají, naleznou mne. (Přísloví 8:17)
  • Dobrotivá ruka našeho Boha je nade všemi, kdo ho hledají, ale jeho moc a hněv je proti všem, kdo ho opouštějí. (Ezdráš 8:22)

 

V obrovském přednáškovém sále v Los Angeles bylo shromážděno více než 10 000 lidí. Známý evangelista D. L. Moody náhle přerušil svou přednášku a řekl: "Prosím, aby z posluchačů vstal každý, kdo je křesťan, tedy ten, kdo skutečně ví, že náleží Kristu. Zůstaňte prosím stát tak dlouho, aby mohli pomocníci v sále zjistit přibližný počet!" Zvedla se asi polovina lidí. Moody pokračoval: "Nyní bych prosil, aby se posadil každý, kdo se stal křesťanem před 15.rokem svého života." Více než polovina stojících se posadila. Nato řekl: "Kolik z vás, kteří dosud stojíte, přijalo Krista za svého Pána před 20. rokem svého věku?" Opět usedla více než polovina oslovených. Evangelista pokračoval v 10-letých odstupech: "Ať se posadí všichni, kteří nalezli Pána dříve než jim bylo 30 let!" Usedli další. "Všichni, kteří došli k živé víře dříve, než jim bylo 40 let, ať se prosím posadí!" Několik málo se posadilo. A když se došlo k věku 50 let, zbylo jen 20 lidí, kteří v tomto velkém shromáždění zůstali stát. Ač se tato událost stala před mnoha lety, nic se od té doby zásadně nezměnilo. Stále platí: Kdo hledá Boha v mládí, nalézá Ho... Ani jiné slovo Bible, zapsané před více než 2700 lety, neztratilo nic ze své pravdivosti:

 

  • Dotazujte se na Hospodina, dokud je možno ho najít, volejte ho, dokud je blízko. (Izajáš 55:6)

 

 - Dobrá setba, 1995 -