Počet čtenářů časopisu Zápas o duši utěšeně vzrůstá. Většina dostává časopis již několik let zdarma. Abychom mohli pokračovat dál stejným způsobem, je třeba, aby vzrostl počet dobrovolných dárců. Po zvýšení ceny papíru nás letos nemile překvapil růst poštovného z jedné koruny na 3,50 Kč. Naše výrobní a distribuční náklady se víc než zdvojnásobily, přestože nemáme žádné zaměstnance. Nechceme žádat o    předplatné, protože mezi našimi čtenáři jsou mnozí, kteří musí obracet každou korunku. Snažíme se, aby výdaje byly minimální a dosah maximální. Děkujeme Pánu, že jsme měli vždy dostatek štědrých dárců, aby mohl časopis oslovit i nevěřící a vaše bližní. Prosíme, aby každý z vás podle svých možností zvážil situaci, abychom nemuseli počet výtisků redukovat.

 

  • Nikomu nebuďte nic dlužni, než abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon. (Římanům 13:8)

 

Pokud ještě nemáte knihu "Zápas o  duši", cestopis "Nenasytí se oko viděním" nebo knihu "Genesis a úpadek národů", objednejte si je u  nás. Kde jinde můžete získat knihy za výrobní cenu?

 

- Vaše redakce -

 

V Kristově církvi není malých a velkých úkolů - všechny jsou stejně malé, ale všechny jsou stejně potřebné. Tím, co je v Kristu velké,

je Kristus sám.

-Křesťanské aforismy, Pavel Kosorin-