Školství má nejeden problém - netroufám si posoudit, jestli je vážnější než problémy ve zdravotnictví či v oblasti životního prostředí, ale je to velký problém. Takzvaná veřejná diskuse je velmi slabá a je téměř výhradně záležitostí učitelů. Mohu to interpretovat tak, že všechno funguje, když se o školství zajímají pouze lidé, kteří v něm pracují. Takový stav mě zneklidňuje, protože může znamenat, že se nám nepodařilo přesvědčit veřejnost o političnosti, tedy mimořádném významu školství pro celou zemi. Otázka osnov se vinou nezájmu veřejnosti stává z velké části otázkou střetu mezi zástupci jednotlivých skupin vyučovaných předmětů.

- Ing. Ivan Pilip

Prohlášení výboru na ochranu rodičovských práv

Někteří vládní představitelé se snaží přesvědčit naší veřejnost, že všechny problémy lidského a společenského života budou vyřešeny na základě zákonitostí, které přináší s sebou zavádění ekonomické transformace, jež byla zahájena po r. 1989. Vytvářejí přesvědčení, že všechny problémy pravdy, spravedlnosti a morálky vyřeší neviditelná ruka trhu. Ta opravdu ve všech těchto sférách mocně působí. Jejím rozhodujícím faktorem je reklama, kterou umí mistrně využívat především velké firmy zaměřené na výrobu výrobků tzv. denní spotřeby. Mezi ně patří v dnešní době i různé sexuální a erotické pomůcky. A tak světové výrobní monopoly se v tomto ohledu postaraly o účinnou propagandu, která zvýšila a zvyšuje odbyt jejich výrobků.

Základním předpokladem bylo vnutit lidské společnosti přesvědčení, že jakékoliv tendence týkající se omezování sexuálního pudu zejména v mládí, a v době před manželstvím, jsou proti lidské přirozenosti. Vždyť stačí naučit mládež používat kondomy, aby se zabránilo nechtěným těhotenstvím a přenosu nakažlivých chorob. Veškerá osvěta vycházela z jediného cíle: vše je v sexuální oblasti dovoleno, jen je nutno zabránit těhotenství a vzniku nakažlivých chorob. Na stejnou úroveň byl postaven plodivý manželský styk spolu s onanií a homosexualitou.

Začátkem r. 1995 vznikla řada iniciativních občanských skupin, některé začaly upozorňovat na obrovské nebezpečí, které hrozí naší mládeži. Je pravda, že proti původnímu plánu nedošlo ve školním roce l996-7 k plošnému zavedení výchovy ke zdravému životnímu stylu a že oficiálně bude pokračovat ještě její další experimentální ověřování. Ve skutečnosti to však vlastně nic neznamená, neboť podle Metodické příručky dr. Marádové (Brzkova koncepce) jsou dnes již hromadně školeni učitelé v Krajských pedagogických centrech. Ve stejném duchu jsou školeni i současní studenti pedagogických fakult, na jejichž výuku nemá Ministerstvo školství prakticky žádný vliv. Kromě toho byly již zcela oficiálně schváleny standardy pro jednotlivé předměty na základních školách, v nichž učitelé mají velikou volnost ve výběru toho, co skutečně budou učit. Zodpovědnost v současné době spočívá především na rodičích, kteří by měli být řádně o všem informováni. Musí totiž využít skutečnosti, kterou jim dříve schválené, zásady ministerstva školství dávají, totiž že učitelé jsou povinni je o celém postupu výuky předem detailně informovat a vyžádat si jejich souhlas.

- VORP -