• Zůstaňte ve mně... (Jan 15,4)

Otázka rozhodnutí. Prostřednictvím zástupné oběti Kristova kříže do mne Bůh vkládá Ježíšova Ducha. Svůj způsob myšlení pak musím trpělivě měnit a uvádět ho do dokonalého souladu se svým Pánem. Bůh nezařídí abych smýšlel jako Ježíš - je na mně, abych uváděl do zajetí každou myšlenku aby byla poslušna Krista (2. Korintským 10,5, NS). Zůstaňte ve mně - ve věcech rozumu, ve věcech peněz, ve všem, co tvoří život člověka. Naše životy se neskládají jen z jedné hezky uspořádané oblasti.

Bráním Bohu, aby zasahoval do mých životních okolností, tím že říkám že mi Jeho jednání bude na překážku v obecenství s Ním? Jak je to neuctivé a zbytečné. Nezáleží na tom v jaké situaci se právě nacházím. Musím si být jist, že ať se děje cokoli, zůstávám v Ježíši stejně, jako v Něm zůstávám když jsem na modlitebním shromáždění. Mým úkolem není měnit anebo nějak připravovat okolnosti. Náš Pán zůstával s Bohem, kamkoli šel. Jeho přebývání v Otci bylo čisté a bez poskvrny. Nikdy si okolnosti svého života nevybíral, ale byl pokorný a ochotný podřídit se vůli a vedení Otce. Jen pomyslete, jak byl Jeho život úžasně uvolněný! Náš vztah k Bohu je často horečný, chybí nám spočinutí života, který je "skryt spolu s Kristem v Bohu" (Koloským 3,3).

Přemýšlejte o tom, co vám brání zůstávat v Kristu, říkáte: "Ano, Pane, jen minutku - ještě musím něco zařídit. Ano budu v Tobě zůstávat, jen co to dokončím, nebo až bude konec týdne. To zvládnu, Pane. Potom v Tobě budu zůstávat." Neodkládejte to - začněte teď'!

Zpočátku to bude vyžadovat stálé úsilí, později začnete v Ježíši přebývat aniž byste si toho byli vědomi, stane se to součástí vašeho života. Učiňte rozhodnutí, že chcete zůstávat v Ježíši, dnes i v budoucnosti, ať už vás přivede kamkoli.

- Oswald Chambers - To nejlepší pro Jeho slávu, 14. června -