• Nesuďte, abyste nebyli souzeni. (Matouš 7:1)
 • Jak často nám různí lidé citují tento verš! Někdy to v nás budí dojem, že je to jediný verš Písma, který kdy lidé slyšeli. Často je vykládán tak, že nesmíme kritizovat žádný hřích, jakkoli očividný a jakkoli sobecký, jelikož: kdo jsme my, abychom mohli říct, co je správné a co ne?

  Když se ale podíváme na kontext, zjistíme, že Ježíš dále říká, že nemáme dávat psům, co je svaté, ani házet perly před svině (Matouš 7:6). Jsou prostě takoví lidé, kteří svým zahořklým, antagonistickým přístupem dávají najevo, že se vzdali výsady slyšet Boží slovo. Náš Pán také varuje před falešnými proroky, kteří přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou draví vlci (Matouš 7:15). Poznáme je po jejich ovoci (Matouš 7:20). Je jasné, že nemůžeme uposlechnout tyto příkazy, aniž bychom do určité míry posuzovali. Musíme být schopni rozpoznat „psa", „svini" nebo falešného proroka! Jak si potom vyložit „Nesuďte, abyste nebyli souzeni"? Musí to znamenat: „Neodsuzujte ukvapeně, v tvrdém a kritickém duchu. Myslete si to nejlepší, dokud vás důkazy nepřinutí myslet si něco horšího". Je pravda, že… láska věří … (1. Korintským 13:7), to ale neznamená, že láska je naivní! Víme přece, že:

  • Prostoduchý kdečemu důvěřuje, kdežto chytrý promýšlí své kroky. (Přísloví 14:15)

  Nepřete se s Ním. V okamžiku, kdy uposlechnete Boží světlo, právě v tomto protivenství skrze vás začne zářit jeho Syn; budete-li se s Bohem přít, zarmoutíte jeho Ducha (viz Efezským 4:30). Musíte být neustále připraveni zjevovat život Božího Syna. Dáte-li průchod sebelítosti, nebude to možné. Bůh používá okolnosti našeho života, aby ukázal úžasnou dokonalost a neobyčejnou čistotu Svého Syna. Ve chvíli, kdy se ukáže nový způsob, jak se na našem životě zjevuje Syn Boží, naše srdce se rozbuší radostí. Je veliký rozdíl, jestli si protivenství sami vybíráme, nebo jestli vstoupíme do situace, kterou pro nás Bůh ve své svrchovanosti připravil. Čelíte-li protivenství v situaci připravené od Boha, Bůh je schopen „dát vám všechno, co potřebujete. (Fp 4:19)"

  Buďte připraveni kdykoli zjevit život Božího Syna. Nikdy nežijte ze svých vzpomínek na minulost, ať je ve vás Boží Slovo živé a ať neustále jedná.

  Oscar Chambers, To nejlepší pro jeho slávu, 14. května, s laskavým svolením Nadace Mezinárodní potřeby a vydavatelství Rosa.