Někdy křesťané pod dojmem překotných událostí začnou tvrdit, že "na to či ono již dnes není čas". Jsem přesvědčen, že Bůh má času dost a "všeliké kvaltování toliko pro hovada dobré jest", jak napsal biskup Jan Ámos Komenský. …V posledních dnech jsem hodně přemýšlel nad tím, že Pán Ježíš měl z lidského hlediska na službu na zemi velice málo času - asi tři a půl roku. Kdyby někomu z nás Bůh řekl, že nám zbývá jen tři a půl roku života, možná by mnozí začali trojčit, co všechno musí ještě stihnout. Ale Pán Ježíš se choval docela klidně. Mohl si zaplatit nosítka s běžci, aby stihl co nejvíc evangelizací a vyučování (dnes služebníci létají letadly), ale on místo toho v klidu chodil pěšky a jen výjimečně se svezl na oslu. Místo nabitých seminářů a nočního memorování bodů jedna až dvanáct ve skriptech si s učedníky spíše poklidně povídal, stoloval, nocoval… Myslím si, že to nejdůležitější přesto zvládl na výbornou. Udělal z nich jedenáct základních kamenů budoucí Církve. Myslím si, že většina toho, co do nich vložil, bylo o vzájemném vztahu.

- Život v Kristu, 2001/11, AN, str. 2 -