• Vtedy povedal Ježiš Židom, ktorí mu uverili: Keď vy zostanete v mojom slove, v pravde ste mojimi učeníkmi a poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí. (Ján 8:31-32)

Často hovoríme, že pravda nás vyslobodí a máme na to aj biblický podklad a to 32 verš. Myslíme si, že naša pravda nás vyslobodí, ale tá nás skôr poviaže k skutkom zákoníctva a tradicionalizmu. Naša pravda nám dodá sebavedomie a privodí pýchu. Sformuje nás na šikovných kresťanov, ktorí majú riešenia a návody na všetko, ale viac a viac sa vyhýbajú konfrontácii s Písmom a so samotným Ježišom Kristom, ktorý je tou Pravdou sám. Hovoríme, že pravda je čiernobiela, a tým len potvrdzujeme našu rozpoltenosť. Pravda, ktorá je pravá, nie je obmedzená okolnosťami a časom. Áno, tá naša sa musí prispôsobovať dobe z jednoduchého dôvodu – v nových okolnostiach stráca moc a nefunguje. Ako dlho budeš praktizovať svoje diela aby si dokázal, že máš pravdu? Možno ju raz dokážeš, ale po tebe príde niekto, kto ti ju vyvráti a tvoje snaženie, zápas o pravdu bol vlastne márny, ako sú márne rôzne iné diela z našej moci. Božiu pravdu sa vyvrátiť ešte nikomu nepodarilo a to aj napriek tomu, že si k tomu ľudia osvojili rôzne postupy a nástroje, akými sú vedecké teórie, životné teórie a skúsenosti (nazývané niekedy ako zdravý rozum) a žiaľ niekedy aj teologické teórie.

Pravda nemá rôzne strany pohľadu. Má len jeden pohľad a to pohľad z Božieho pohľadu. Priznávam, že aj Božia pravda sa dá skúmať z iných pohľadov a nie je nám to cudzie. Ach, ako často ju skúmame práve v takomto svetle. Či tvoje myslenie je väčšie ako Božie? A nakoniec, nie je to tak, že presadzujeme práve takú pravdu, ktorá nám najviac vyhovuje? Kresťanstvo je život zmeny podľa poznania Pravdy t.j. Ježiša Krista. Kedy si naposledy učinil v svojom živote zmenu? Alebo si už dosiahol „vysostného stavu farizejského?" Privádzaš do omylu aj iných ľudí? Keď si poznal volanie po náprave zo strany Boha, či si znova nezahalil pravdu do čiernobielych kompromisov? Svojou vedeckou teóriou o význame vecí a o Bohu si ohúril mnohých. Ale určite viem, že Boha nie. Ak si ale dostal milosť spoznať pravdu, vieš, že si ju nevynašiel ty. Vieš, že pochádza priamo od Boha. Vieš, že táto pravda má moc meniť životy ľudí a ten tvoj predovšetkým. Problém je tu ale jeden. Ak si okúsil Božiu pravdu, nemôžeš ju schovávať, vlastne sa to ani nedá. Prečo potom ale vynakladáš také veľké úsilie k tomu, aby si ju prekryl svojimi výkladmi, či interpretáciami iných ľudí? Prečo sa ju snažíš zahaliť do plášťa vonkajších skutkov a dobrých vecí? To, že konáš dobré veci ešte neznamená, že konáš pravdivo, spravodlivo a že konáš to najlepšie, čo si v pravde poznal. Čo je meradlom tvojej pravdy? Je to súhlasné prikyvovanie ľudí a ich uznanie? Alebo je to Božie Slovo v ktorom neustále zostávaš a nechávaš sa ním formovať? Viem, že to nie je ľahké presadiť Božiu pravdu v živote, nakoľko to nie je vždy pohodlné. Ona nás ale oslobodzuje konať veci ktoré sú správne a spravodlivé pred Bohom. To je tá sloboda ktorú pravda prináša. Môžeš byť uväznený, môžeš byť nenávidený a posmievaný a dokonca popravený. No slobodu, ktorú si prijal poznaním pravdy nestratíš. Pravda ťa naozaj vyslobodí, ale iba s podmienkou ktorú udáva verš tridsiatyprvý a tou je, že keď zostaneme v Jeho slove, v pravde budeme Jeho učeníkmi a tak poznáme pravdu ktorá nás vyslobodí. Skutočne túžiš poznať Božiu pravdu, alebo máš pred ňou strach a radšej sa ochotne meníš podľa svojho presvedčenia a svojich názorov? Daj si na túto otázku úprimnú odpoveď a skús s tým niečo urobiť. Len a len pre oslavu Ježiša Krista nášho Pána.

– Peter Zavadčan Jurčo –