Poslední dobou se docela živě diskutují různé konspirační teorie. Některé z nich se jeví jako uvěřitelné, jiné znějí opravdu těžce fantasticky. Faktem je, že když člověk vidí, jak běžný veterinář během jedné minuty očipuje za malý poplatek psa, tak si říká, že očipovat během krátké doby všechny lidi na světě by nebylo technicky neproveditelné. Možná se to dříve či později pod nějakou „ušlechtilou záminkou" stane. Čip pak buďto nebude dán těm, co nepokleknou před Šelmou, aby byli vyřazeni ze společnosti, anebo budou nějakou dobu mít čip všichni lidé a pak se řekne, že bude nadále aktivován jen těm, co před Šelmou pokleknou. Anebo to bude třeba úplně jinak.

Jako zcela absurdní se mi ovšem jeví například tvrzení, že virus HIV byl uměle vyvinut k redukci populace. A už zcela úsměvně působí tvrzení, že v Africe je 500 krát silnější než v Evropě. Takové báchorky bychom rozhodně neměli baštit i s navijákem a používat mozek není ani křesťanům zakázáno a není na škodu. I kdyby někdo už věřil, že je možné takto „na míru" vyvíjet viry, stačí se zamyslet nad tím, jak by bylo absurdní šířit třeba v Africe mnohem silnější virus než v Evropě v době, kdy se bez problémů cestuje po celém světě. Jak dlouho by se asi takový virus udržel pouze v Africe?

Věřím, že bychom se rozhodně neměli nechat odvést přílišným zájmem o spiklenecké teorie od Boha a Jeho Slova - Bible. V jednom komentáři u „spikleneckých" diskusí, tuším, Legulda správně připomněl biblické verše J 19,10-11:

  • Pilát mu řekl: „Nemluvíš se mnou? Nevíš, že mám moc tě propustit, a mám moc tě ukřižovat?" Ježíš odpověděl: „Neměl bys nade mnou žádnou moc, kdyby ti nebyla dána shůry. Proto ten, kdo mě tobě vydal, má větší vinu."

Ještě bych v souvislosti s přílišným zájmem o spiklenecké teorie připomněl další biblické verše Ž 33,10:

  • Záměry národů Hospodin maří, lidem úmysly hatí.
  • Mt 28,18: Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi."

Je dobré si uvědomit, že ať už se dělo, děje a bude dít cokoliv, děje se to pod absolutní Boží kontrolou. Nikdy se nebude odehrávat nic jiného než to, co je v Božím plánu. Tato skutečnost by nás měla potěšit a vést raději k hlubšímu studiu Písma, než k přehnanému zájmu o konspirační teorie. Vždyť nemusíme rozumět všemu, co se děje v tomto temném světě. Stačí vědět, že Bůh je absolutně všemohoucí a stačí znát Jeho vůli pro nás osobně.

Zde ještě uvádím odkaz na související článek zabývající theodiceou, tedy stručně řečeno otázkou „Role zla v plánu dobrého a všemohoucího Boha"

- Radek Hynek -