V příštím roce společně oslavíme 20. výročí od vydání prvního čísla Zápasu o duši. Současně se přibližuje ke 100. výtisku. Děkujeme všem věrným čtenářům i dárcům za všechna slova pozbuzení a věříme, že právě díký vám, Pán Bůh této službě bez ustání žehná. Sami jsme se stali diváky naší práce. Dvacetiletá životnost ZODu nám v roce 1989 vůbec na mysl ani nepřišla! S velikou vděčností našemu Pánu vám představujeme nové členy redakční rady ZODu a prosíme, abyste se za celý tým modlili:

Jaroslav Kernal, Jan a Iva Suchých, Petr Papež, Radek Hynek, Klára a Pavel Steigerovi.

Těšíme se, že Zápas o duši bude pro vás ještě zjímavější a dál bude pomáhat čtenářům, aby rostli ve víře a stáli na pevných základech Písma. Děkujeme všem, že jste nám umožnili abychom společně prožívali dvacet let Božího vedení a požehnání.

Autorům a všem spolupracovníkům pro orientaci sdělujeme, že uzávěrka je stanovena na: 10. března, června, září a prosince. Ostatní mohou své náměty, připomínky a příspěvky zasílat průběžně k posouzení a výběru redakční radou.

Vaši

Steigerovi a Jindra Suchomelová