Radosný křesťan Ota Vožeh
Nové svátky Klára Steigerová
Krédo Křesťana Pavel Bartoš
Ztráta Absolutna Dan Drápal
Dynamická modlitba Antonín Uhlíř
Číslo 48 redakce