Každou další konferenci začínáme připravovat ve chvíli, kdy ta předchozí skončí. Společně ji zhodnotíme, prostudujeme reakce a připomínky účastníků, zamyslíme se nad obsahem i tím, co nového všem přinesla. Na první pohled by se mohlo zdát, že by nás s takovou přípravou nemělo nic překvapit, ale rádi vám dáme nahlédnout do zákulisí.

Tentokrát jsme dostali několik podnětů k místu konání konference. Někteří nás žádali, zda bychom nemohli pro příští rok najít jinou budovu, neboť jsou věřící, kteří se „zasekli“ na budově Biskupského gymnázia. „To, že jste v budově jako jakýkoliv jiný nájemce, v nás vyvolává zvláštní pocit. Tímto klademe otázku, zda jste jako organizátoři ochotní hledat jiný, vhodný prostor. Rádi toto úsilí spolu s naším sborem podpoříme modlitbou.“ Jiný bratr nám napsal, že ačkoliv se konference rád a s užitkem zúčastnil, byly mu katolické prostory kamenem úrazu.

Jen pro zajímavost se zmíníme o zajímavé historii budovy Biskupského gymnázia, která dnes slouží jako vzdělávací instituce a zázemí pro Radio Proglas a TV Noe.

Podle původního záměru z počátku 20. století měla budova sloužit kněžskému dorostu, ale než k tomu došlo, byl záměr změněn na jezuitské gymnázium, ale ani k tomu nedošlo. Stavbu zdržovaly německé úřady a tak se stalo, že si ji po dokončení v r. 1940 „pronajaly“ složky SS Waffen a Policejní akademie. V r. 1943 byl v budově zřízen pobočný koncentrační tábor Brno, kam byli umístěni kvalifikovaní vězni z vyhlazovacího tábora Osvětim, aby pracovali v různých oborech na zbrojních výzkumných projektech. Na jedné z chodeb je umístěna bronzová plaketa, upomínka na dobu, kdy zde byl pobočný koncentrační tábor.

Na jaře 1945 byl koncentrační tábor evakuován a od května téhož roku byla v budově umístěna ruská vojenská nemocnice. Po odjezdu vojsk zůstala budova ve zdevastovaném stavu. Následovaly nejnutnější opravy a v budově gymnáziu se začalo vyučovat v provizorních podmínkách. Přišel Vítězný únor 1948 a budova byla zestátněna. Gymnázium bylo v následujícím roce zrušeno a budova byla předána do užívání Vojenské škole Jana Žižky a později jí používala Vojenská akademie. Poté byla budova předána Vysokému učení technickému a do r. 1991 tam sídlila Stavební fakulta. Po skončení restitučního řízení byla budova předána zpět katolické církvi a od té doby slouží vzdělávacím účelům. Gymnázium není výhradně nábožensky vzdělávací institucí a asi polovina studentů pochází z nevěřících rodin. Protože víme, že Bůh nesídlí v budovách, ale v srdcích věřících, je těžko říci, zda jiná budova bude „svatějším“ místem. Protože účastníci a přednášející pocházejí z nezávislých sborů, ale i různých denominací, prosíme každého z vás o špetku shovívavosti, velkorysosti a ochoty vzájemně si vyjít vstříc a soustředit se více na obsah než na místo konání. Naším cílem je vyučovat, povzbuzovat a vychovávat učedníky, kteří budou lépe připraveni aplikovat nová poznání ve svých sborech, a sdílet to, co se společně naučíme s ostatními. Nic víc a nic méně a proto se omlouváme všem za nedostatky, které jsou očividné a zaslouží si, abychom jim věnovali pozornost.

Zvažovali jsme pronájem a služby v hotelech, v úvahu připadaly dva, ale náklady by nás i účastníky konference zatížily neúnosně. Z předchozích zkušeností víme, že režie založená na dobrovolných darech během jedné sbírky většinou pokryje asi 2/3 nákladů.

Jiná námitka, se kterou se čas od času setkáváme, vychází z podobných principů jako výše uvedená, ale týká se více obsahu časopisu, respektive autorů, jejichž články zveřejňujeme a které takto určitým způsobem doporučujeme – dokonce bychom mohli s trochou nadsázky říci, že s nimi tímto způsobem spolupracujeme. A nejde jenom o publikování v časopise, ale jde i to kazatele, kteří nám slouží na Zimní konferenci. Zde je část dopisu, který jsme zaslali jednomu z čtenářů v rámci diskuze, která se týkala těchto věcí:

Kdybychom opravdu chtěli ve všem vyhovět všem, nemohli bychom pořádat žádnou konferenci a ani se žádné účastnit, protože bychom vždy něco našli, co se liší od našich představ. Během konference máme jedinečnou příležitost učit se skutečné bratrské lásce a toleranci, jinak nám hrozí, že se zakuklíme do své jediné a neměnné pravdy, která se obrací zády k tomu, na čem stojí naše společná víra: Jedině Písmo – Jedině Kristus – Jedině milostí – Jedině vírou a Jedině Bohu sláva.

Co se týče publikování v ZODu – máme několik kritérií pro autory (byť je obvykle „nelustrujeme“ dopředu) – nejde o dogmatická kritéria, ale jde o vodítka, jimiž se obvykle chceme řídit. Autor by měl splňovat následující kritéria:

  1. Učení o Písmu, které se bude projevovat především (ale nejenom) na přístupu k prvním kapitolám knihy Genesis.
  2. Učení o Bohu – ortodoxní historické učení o Boží Trojici, o Kristově dvojí přirozenosti…
  3. Učení o spasení, jak je shrnuto v Dortských kánonech (připravujeme jejich překlad do češtiny).
  4. Postoj k ekumenickému a k charismatickému hnutí – ani jedno z těchto hnutí nepodporujeme a nechceme publikovat autory, kteří se v nich aktivně angažují.

Nevyhledáváme záměrně věroučné detaily, které mezi námi jsou, ani ty, o nichž se Písmo nezmiňuje, nehledáme, co nás rozděluje, ale podstatné je, zda jsou to bratři v Kristu a učí správně o Kristu a o spasení.

To jsou naše postoje, s nimiž přistupujeme jak k Zimní konferenci, tak vydávání Zápasu o duši, Reformace a dalších publikací. Jsou to postoje, ke kterým jsme dospěli na základě studia Písma, a kterých se chceme držet – pokud nám Bůh ve svém slově neukáže, že jsou postoje, které jsou ještě lepší a které Jemu samotnému přinášejí více slávy a Božímu lidu více užitku.

Proto bychom vás, milí čtenáři, už nyní chtěli pozvat na další Zimní konferenci, jejíž téma bude Dílo trojjediného Boha v životě křesťana. Můžete se těšit na následující:

1. Alfa a Omega křesťanské víry – Proč je trojjedinost Boha důležitá

2. Dílo trojjediného Boha ve stvoření

3. Dílo Boží Trojice ve spasení

4. Dílo Boží Trojice v posvěcení

5. Dílo trojjediného Boha v oslavení

6. Panelová diskuze

Pro účastníky konference bude jako vždy připravena doprovodná četba tentokrát z klávesnice současného autora Michaela Reevese – Radost z Boží Trojice. Kromě toho budou připraveny sborníky s kázáními ze všech minulých Zimních konferencí.

Další konference by se měla uskutečnit 23. ledna 2016. Místo konání bude potvrzeno, jakmile uzavřeme smlouvu. Těšíme se na vás.

Vaše redakce