Přesnost Bible

 

  • Jestliže nevěříte, když jsem vám mluvil o pozemských věcech, jak uvěříte, budu-li mluvit o nebeských? (J 3,12) 

Mnoho současných křesťanských intelektuálů tvrdí, že bychom měli dát na slova evolucionistů v otázkách vědy a historie, protože pravé poselství Bible je přece duchovní.

Říkají například, že v prvních kapitolách knihy Genesis nenajdeme detailní popis stvoření, ale tento popis dát mohou nabídnout právě vědci. Genesis nás pouze ujišťuje o tom, že Bůh za tím vším stojí.

Kdyby to bylo opravdu všechno, co nám Bůh chtěl říci, pak by nám stačil pouze první verš knihy Genesis. Nač popisovat všechny dny stvoření a celý jeho průběh, když záznam nemá žádný vztah k historii nebo k vědě?

Jak říká Pán Ježíš Nikodémovi v citovaném verši – pokud nemůžeme důvěřovat Božímu slovu, když jde o „pozemské věci“, jak bychom se na ně jenom mohli spoléhat, pokud jde o „věci nebeské“? Do určité míry můžeme zkontrolovat, zda je přesné – pokud jde o historická fakta nebo o dění v přírodě – ale nemáme žádné prostředky na to, abychom rozhodli, zda má pravdu, když mluví o nebi a o pekle, o spasení a věčném životě nebo o Božím záměru pro svět v budoucí době.

Ovšem Bible je pravdivá ve všech věcech, o nichž mluví, ať již jde o vědu nebo o historii, o věci duchovní nebo teologické. Je nebezpečné naslouchat těmto moderním „krysařům“ evangelikalismu, jejichž samoúčelné ústupky evoluční vědě už nyní svedly zástupy mladých lidí na křesťanských univerzitách a seminářích.

Ještě nemáme všechny odpovědi na údajné problémy v Bibli, ale přesto si můžeme být Božím slovem naprosto jisti. Až se odpovědi objeví, budou jen potvrzovat to, co Bůh říkal už dávno. On je schopen a ochoten mluvit pravdu, a On také říká, co si myslí.

- Henry Morris - 
Institute for Creation Research, www.icr.org(1. 11. 2011)