Šest rad, jak se učit Písmo zpaměti

Dnes jsem četl malou užitečnou knihu napsanou Susan Heckovou, která se jmenuje Výzva k učení se Písmu zpaměti. V tomto jednadvacetistránkovém bookletu publikovaného nakladatelstvím Focus Publishing autorka odpovídá na pět otázek:

 • Kdo by se měl učit Písmo zpaměti?
 • Proč bychom se měli učit Písmo zpaměti?
 • Které části Písma bychom se měli učit zpaměti?
 • Kdy bychom se měli učit Písmo zpaměti?
 • Jak je možné se naučit Písmo zpaměti?

Svou knížečku potom zakončuje těmito šesti jednoduchými radami:

 1. Uč se Boží slovo zpaměti, když jsi mentálně čilý a nikdo tě neruší.
 2. Nesahej po jiném překladu Bible, dokud si určenou pasáž cele neosvojíš.
 3. Pokud se nemůžeš naučit některé verše z dané pasáže, spoj si je s hudbou.
 4. Jinou užitečnou radou je zkusit naučit tyto verše své (nebo nějaké jiné) děti.
 5. Pamatuj na to, že se neučíš jenom nějaká slova, ale Boží slovo!
 6. A nakonec, pokud zjistíš, že jsi vynechal nějakou část nebo frázi, ptej se: „Co by logicky bylo na tomto místě?“

Následující pasáž, která obsahuje ilustraci z církevní historie, mě hluboce usvědčila.

Jak se novozákonní církev rozrůstala, bylo v ní – podle svědectví z církevních dějin – mnoho křesťanů, kteří milovali Boží slovo mnohem více než my a mnohé jeho části se naučili zpaměti. Tertulián (160-220 po Kr.), jeden z prvních církevních apologetů, trávil dny a noci čtením Písma, takže si pamatoval dokonce i značky, které v hebrejských slovech označují samohlásky. Theodosius mladší (347-395 po Kr.), římský císař, který z křesťanství učinil státní náboženství, dokázal naprosto přesně ocitovat kteroukoliv část Písma. Thomas Cranmer (1489-1556 po Kr.), jeden z vůdců anglické reformace, znal zpaměti celý Nový zákon. Theodor Beza (1519-1605 po Kr.), francouzský teolog, který hrál důležitou roli v počátcích reformace, dokázal až do svých osmdesáti let v řečtině přeříkat kterýkoliv Pavlův list. Nakonec, Frances Havergalová, která napsala mou oblíbenou píseň „Také My Life and Let It Be“ znala už jako teenager zpaměti celý Nový zákon, Žalmy a Izajáše a později se naučila ještě malé proroky. Když ve čtyřiceti třech letech umírala, tak znala zpaměti 12.935 veršů Písma.

Counseling One Another