Reformace č. 46

„Jaké těžkosti Boží láska překonává! Bůh musel překonat své vlastní srdce! Myslíte si, že to pro Něho nic nebylo, poslat svého Syna na smrt? … Když nás přišel povolat, nemusela snad Jeho láska překonat žádné těžkosti? Byli jsme mrtví v přestoupeních a hříších, přesto nás však z veliké lásky, kterou nás miloval, obnovil v hrobě naší zkaženosti: ‚Pane, již zapáchá…‘ – i tehdy Bůh přišel a přemohl nás. Jak smutně Boha provokujeme i po našem povolání! Taková pokušení, že kdyby to bylo možné, vyvolení by byli svedeni. Tak je to se všemi křesťany. Žádný spravedlivý člověk, ale jen ‚stěží zachráněný‘ (1 Pt 4,18), ale přesto je zachráněn, protože Boží láska je nezdolná – přemáhá všechny obtíže.“ 

Thomas Goodwin (1600-1679)


PDF * * * MOBI * * * EPUB * * * ekniha