Ženám, které si přejí, aby jejich manželé byli duchovními vůdci

Já vím. Vidíš, kým by tvůj manžel MOHL být. Kdyby se jen víc modlil. Kdyby jen vedl rodinu k chození do sboru. Kdyby jen denně četl Bibli. Kdyby jen byl duchovním vůdcem, kterého tvoje rodina, jak víš, tak potřebuje.

Díváš se na něj a vidíš nezájem. Lenost. Cítíš smutek, ale spíš tě to rozčiluje. Vidíš tak jasně, co by měl dělat. Proč to jen nedělá?

A než si to uvědomíš, najednou cítíš, jak k němu začínáš ztrácet úctu. Začínáš k němu cítit odpor. Díváš se na ostatní manžely a říkáš si, proč se jim nemůže podobat.

Tvoje motivy jsou dobré. Chceš, aby celá tvoje rodina duchovně rostla, aby měla silný duchovní základ, aby milovala Boha a společně Mu sloužila. Avšak často to dopadne tak, že svého manžela zostudíš, vyjádříš nesouhlas s jeho vůdcovskými dovednostmi.

Počkej chviličku, milá křesťanská manželko, a zamysli se nad tím, kde všude ty sama selháváš ve svém chození s Kristem. Přemýšlej nad tím, jak často musíš činit pokání, jak často zjišťuješ, že jsi zase upadla do té staré hříšné pasti, jak často si přeješ, abys ovládala svůj jazyk. Přemýšlej nad tím, jak daleko máš ty sama k dokonalosti. A pak se podívej na svého muže znovu, se soucitem ke spolu-hříšníkovi, s obdivem ke všem těm věcem, které dělá správně, a se stejnou trpělivostí, o které víš, že Bůh chová k tobě.

Je tak jednoduché vidět manželovy chyby. Ale pravda je, že pokud chceš, aby byl tvůj muž duchovní vůdce, měla by ses víc modlit a méně sekýrovat. Měla bys dát do slov všechno, pro co si ho vážíš a obdivuješ. Měla bys přestat nahlížet na situaci tak, že ty to máš správně a on špatně. Místo toho zaujmi postoj, že jste oba nedokonalí a potřebujete Boží vedení a péči. A pak pomoz svému muži modlitbou, opravdovým povzbuzením (ne kritikou převlečenou za povzbuzení) a bezpodmínečnou láskou.

Jsi důležitou součástí duchovního růstu svého manžela, ať už si to uvědomuješ nebo ne. Avšak rýpání a nucení nefungují. Modli se za něj. Miluj ho. A důvěřuj Bohu, že vykoná dílo, které může vykonat jen On. Nebyla jsi dána svému manželovi, abys jednala jako jeho osobní duch svatý. Bůh chce, abys ho hluboce milovala a sloužila mu coby svému souputníkovi na cestě k věčnému životu. Jestli chceš, aby tvůj manžel byl u vás doma duchovním vůdcem, sama se nech vést pokorou místo frustrace, láskou místo pýchy, modlitbou místo kritiky. Toto jsou první kroky k povzbuzení duchovního růstu v muži, kterého miluješ.

A především nikdy nezapomínej na všechny ty věci, kvůli kterým ses do něho zamilovala, drahá přítelkyně. Naděje existuje, vždyť je to skvělý chlap. Modli se za něj a hodně ho miluj.

Poznámka: Nic v tomto článku neospravedlňuje domácí násilí. Pokud jsi v takovém vztahu, odejdi a vyhledej pomoc.