Skoro-křesťan

„Málem bys mě přesvědčil, abych se stal křesťanem.“ Sk 26,28

Matthew Mead (1629-1699)

 

Jak daleko může člověk dojít na cestě do nebe a přesto zůstat „skoro-křesťanem“? Můžeme vidět dvacet různých kroků:

 1. Člověk může mít mnohé poznání – a přesto může být skoro-křesťan.
 2. Člověk může být skvěle duchovně obdarován – a přesto může být skoro-křesťanem.
 3. Člověk může hluboce oddaný náboženství, může mít vnější formu zbožnosti – a přesto může být skoro-křesťanem.
 4. Člověk může zajít daleko v oddělení se od hříchu – a přesto může být skoro-křesťanem.
 5. Člověk může nenávidět hřích – a přesto může být skoro-křesťanem.
 6. Člověk může udělat velké sliby a závazky, může mít velké odhodlání i cíle v boji proti hříchu – a přesto může být skoro-křesťanem.
 7. Člověk může neustále bojovat s hříchem – a přesto může být stále skoro-křesťanem.
 8. Člověk může být členem křesťanské církve – a přesto může být skoro-křesťanem.
 9. Člověk může mít velkou naději v nebesích – a přesto může být skoro-křesťanem.
 10. Na člověku mohou být patrné zjevné změny – přesto může být skoro-křesťanem.
 11. Člověk může být velmi horlivý v náboženských věcech – a přesto může být skoro-křesťan.
 12. Člověk se může hodně modlit – a přesto může být skoro-křesťan.
 13. Člověk může trpět pro Krista – a přesto může být skoro-křesťan.
 14. Člověk může být povolán Bohem a přimknout se k jeho povolání – a přesto může být skoro-křesťanem.
 15. Člověk může mít Ducha Božího – a přesto může být skoro-křesťanem.
 16. Člověk může mít víru – a přesto může být skoro-křesťanem.
 17. Člověk může mít lásku k Božímu lidu – a přesto může být skoro-křesťanem.
 18. Člověk může poslouchat Boží přikázání – a přesto může být skoro-křesťanem.
 19. Člověk se může posvěcovat – a přesto může být skoro-křesťanem.
 20. Člověk může vykonávat všechny vnější povinnosti a uctívat právě tak, jako opravdový křesťan – a přesto může být skoro-křesťanem.

 

Z knihy Objevení skoro-křesťana, aneb vyzkoušení falešného vyznavače.