Morální a duchovní parazité

Existují morální a duchovní parazité, kteří škrtí, zabíjejí, zraňují nebo zpomalují růst duchovního života!

  1. Parazit lenosti brání milosti bdělosti – jako tomu bylo u pěti panen (Mt 25,5).
  2. Parazit světskosti zabíjí milost oddanosti – stejně jako v případě Démase (2Tm 4,10).
  3. Parazit pýchy pustoší milost pokory – jak tomu bylo u ďábla (1Tm 3,6).
  4. Parazit nevěry zadržuje milost víry – jak je vidět u synů Izraele (Žd 3,17-19).
  5. Parazit vlastní důležitosti zabije milost sebezapření – jako to bylo u Diotrefa (3J 9).
  6. Parazit chtivosti potlačuje milost opravdovosti – jak dokládá Achán (Joz 7,21).
  7. Parazit lakoty uškrtí milost štědrosti – jak je vidět na Balámovi (2Pt 2,15).