Stvorenie a súčasná veda

  • Lebo On povedal, a stalo sa; On rozkázal, a postavilo sa. (Ž 33,9 )

Občianske združenia SOLAS a TEMELIOS Vás pozývajú na 2. ročník konferencie Stvorenie a súčasná veda v Žilině 27. – 29. 8. 2010

Súčasná veda prináša mnohé objavy a pozorovania, ktoré jednoznačne poukazujú na dielo Stvoriteľa a potvrdzujú biblickú výpoveď o stvorení. O niektorých z nich vo svetle biblického zjavenia budeme na konferencii hovoriť.

Miesto konania: Žilinská univerzita, Veľký diel, budova AF – Aula 3, Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina.

Pozvaný hlavný rečník: Prof. John Hartnett, Ph.D. (fyzik, University of Western Australia, Austrália).

John G. Hartnett získal Ph.D. na katedre fyziky, University of Western Australia (UWA). Pracuje vo výskumnej skupine pre frekvenčné normy a metrológiu. Medzi jeho výskumné aktivity patrí vývoj mikrovlnných oscilátorov, radar s ultranízkym šumom, testovanie fundamentálnych fyzikálnych teórií ako špeciálna či všeobecná teória relativity, merania zmien základných konštánt a kozmologické dôsledky týchto zmien. S veľkým záujmom venuje kozmológii a vývoju nových fyzikálnych princípov („novej fyzike“), ktoré nepotrebujú predpokladať existenciu temnej hmoty vo vesmíre.

Na konferencii ďalej vystúpia domáci pracovníci z oblasti geofyziky, informatiky a fyziky.

Pripravované prednášky (J. Hartnett)

Viera vo Veľký tresk a Biblia? Stručne rozoberieme problémy modelu Veľkého tresku a prečo by mal kresťan tento model odmietať.

Svetlo hviezd, čas a nová fyzika. Nová fyzika rieši aj problém: Ako môžeme vidieť svetlo zo vzdialených hviezd vo vesmíre, ktorý je len 6000 rokov starý?

Rozanalyzovanie a opustenie Veľkého tresku. V súčasnosti sa teória Veľkého tresku propaguje ako taká, ktorá opisuje pravdivú históriu nášho vesmíru. Súčasné dôkazy však poukazujú na to, že Veľký tresk aj naďalej čelí niektorým veľmi vážnym problémom.

Hubblova bublina – Veľký tresk v ťažkostiach. Hubblov teleskop odhaľuje skryté dôkazy o nedávnom stvorení! Teraz vidíme stvorené nebeské telesá tak, ako boli stvorené vo štvrtom dni stvoriteľského týždňa pred asi šesťtisíc rokmi.

Ďalšie pripravované prednášky: Svedectvo fotonických štruktúr a štrukturálnych farieb (D. Vajda); Biblický pohľad na geológiu a fosílie (P. Vajda); Boží veľký plán: Od Genezis až po Zjavenie (J. Šichula).

Konferenčný poplatok 10 € zaplatíte pri registrácii.

Ďalšie informácie o konferencii nájdete na web stránke www.solas.sk