Evoluce vs. Kreace

9. Pokračování - Chromozomy
Z bible víme, že Bůh nejprve stvořil muže, který neměl sobě rovnou pomoc, proto

  • uvedl Hospodin na člověka mrákotu, až usnul. Vzal jedno z jeho žeber a uzavřel místo masem. A Hospodin utvořil z žebra, které vzal z člověka ženu a přivedl jí k němu. Člověk zvolal: "Toto je kost mých kostí a tělo mého těla. (Gen. 2:21-23)

A tu se mnoho lidí potměšile usmívá, sám jsem k nim patřil. Jenže, víte že v každém muži je tak trochu skrytá žena? Muž daleko snáze napodobí ženu než žena muže. Muž může svůj hlas snadno zženštit, žena jen těžko. Muž se raději přestrojí za ženu než žena za muže. Muž má mnohem silnější sklony k ženské roli a proto i k homosexualitě. Změna pohlaví operačním zásahem z muže na ženu je daleko snažší a častější než obráceně. Tohle jsou jen povrchní znaky. A co vnitřní? Každá buňka prozradí tohle je muž, tohle je žena! Co dělá muže a co ženu?

V jádře každé buňky jsou chromozomy v nichž jsou geny s veškerým chemickým programem jedince. Každá lidská buňka má 23 párů, tedy 46 chromosomů. Většina vypadá jako hodně otevřené písmeno »V«, takže jeden pár chromozomů dotýkající se vzájemně vrcholem vypadá jako písmeno »X«. V ženské buňce všech 23 párů připomíná víceméně písmeno »X«, protože všechny chromozomy mají podobný tvar. V mužské buňce jen 22 párů připomíná »X« a poslední, 23. pár je nepár, protože jeden chromozom nemá podobu otevřeného »V«, ale podobu krátké nožičky »I«. »V« sedící na písmenku »I« připomíná »Y«. A tak ženu reprezentuje 23 chromozomových párů ve tvaru »X« a muže 22 párů ve tvaru »X« a jeden pár ve tvaru »Y«. Geneticky vzato, vše co je obsaženo v muži, je obsaženo v ženě! Tohle však neplatí obráceně. Ženě chybí Yový chromozomový pár.

Když tedy provedl Bůh Adamovu operaci i s narkózou mrákotou, nemusel nic přidávat, aby vytvořil ženu. Adam dodal všech 23 Xových chromozomových párů. Muž nemohl být stvořen z ženy, protože žena by nemohla dodat ten jeden, nezbytný chromozom v podobě písmenka »I«, protože ho sama nemá.

Bible není vědecká kniha, ale nikdy vědě neodporuje. Kdyby věda objevila něco jiného, než to co jsme si právě řekli, mohli bychom bibli zahodit již po přečtení prvních dvou stran.

A protože má muž kromě Xových párů také jeden Yový pár, jeho spermie jsou buď ženské nebo mužské. Ženské vajíčko obsahuje výhradně Xové chromozomy. A tak je to muž, který bezděčně dodává chromozomy, které určují pohlaví dítěte. A to prosím kdysi a kdesi, ale i nyní, žena která neporodila syny, byla zavržena nebo utracena.

Žena zhřešila první:

  • Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost (zde je hřích touha být vševědoucí jako Bůh). Vzala tedy z jeho plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní a on též jedl. Oběma se otevřely oči a poznali, že jsou nazí. (Gn 3:6-7)

Všimněme si, že žena jedla a »nic« se nestalo. Adam jedl, protože se nic nedělo. Ale muž je hlavou, jak říká Bůh, proto celé prokletí padlo na muže, ženu a ostatní svět až když pojedl muž.

Kdysi dávno jsem četl světský článek, že mužská psychická a zdravotní labilita je přičítána Yovému chromozomu. I kdybychom ze statistik odstranili smrtelné úrazy, ženy téměř v každé společnosti žijí nejméně o pět let déle. Muž je agresivnější, více válečnický, hrubší, má větší sklon k alkoholu, drogám a trpělivostí také neoplývá. Co mě napadlo není můj dogmatizmus, ale jenom nevtíravá doměnka, která zapadá dokonale do biblického rámce.

Domnívám se, že se Bůh dotkl mimo jiného také mužského chromozomu v podobě malinkého I, tedy Yového páru. Muž byl zodpovědný, proto je pravděpodobné, že je nositelem Božího prokletí. To snad vysvětluje proč Bůh vždy sleduje jenom mužskou větev rodokmenů, protože to je asi ta, která přenáší hříšnou povahu.

  • Víte, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali od otců (ne matek) nebyli vykoupeni ... (1 Pt. 1:18)

Proto i rodokmen Marie, Ježíšovy matky, je senzam otců jejího otce. Ježíš, Syn Marie, zdědil po své matce podobu hříšného těla, v žádném případě hříšnou povahu. Hříšná povaha dětí je snad děděna jen z otcovy strany, která má Yový chromozomový pár. Kdybychom dědili hříšnou povahu i z matčiny strany, musel by jí zdědit i Ježíš. Z toho vyplývá, že bezhříšný člověk musí být zplozen bezhříšným Otcem. Otec Ježíše Krista, Duch Svatý musel nadpřirozeným zázrakem stvořit 23 naprosto dokonalých chromozomů v Mariině vajíčku, včetně toho malinkého »I«,které způsobuje Yový pár a které přirozeně vždy pochází z otcovy strany. Polovina chromozomů Ježíšova těla pocházela z Marie, vždyť se Ježíš narodil z lidského těla. Bůh nemohl do Marie vsadit už oplodněné vajíčko, v němž by byly všechny chromozomy stvořené nadpřirozeným zásahem. Marie by potom nebyla jeho matka a Ježíš by nebyl Syn člověka. Kdyby polovina chromozomů nepocházela z Marie, potom by nás ani Ježíš nemohl spasit, protože by s námi nebyl propojen lidskostí a nemohl by být druhým Adamem, jak jej nazývá bible. A bible povtrzuje, že Mariiny chromozomy budou zůčastněny na porážce Satana.

  • Mezi tebe (Satane) a ženu, položím nepřátelství, i mezi semeno tvé a semeno její (zde jsou Mariiny chromozomy). Ono (Mariino semeno) ti rozdrtí hlavu ... (Gn 3:15)

Mariino, ženské semeno není nikdo jiný než Ježíš, který skutečně Satanovi hlavu rozdrtil smrtelnou porážkou, tím, že vstal z mrtvých. Někteří rádobyvědci tvrdí, že v Marii nastalo sebeoplodnění, jaké je možné u nižších živočichů a Ježíš byl klon. Jenže tento nesmysl zapomíná na to, že by potom musel být Ježíš ženou, protože Marie neměla Yový, mužský chromozomový pár.

Další otázka, která mi vrtala hlavou byla, proč Bůh nařídil Židům obřízku. Lidé tvrdí, že z hygienických důvodů, což můžeme do jisté míry připustit. Obřízka, stejně jako umývání rukou a nohou symbolizuje duchovní očistu. Proč ale taková symbolická očista na tak choulostivém místě? Tam, kde se přenáší hříšná, špinavá povaha člověka, kde mužská spermie opouští otce, je vlastně to nejsymboličtější místo očisty! Akt početí není hříšný, ale otcova substance je hříchonosič. Proto bible říká:

  • V hříchu mě počala matka.

Bible neříká hříchem mě počala matka. Muž a žena, ač rozdílní v každé buňce, nejsou soupeřící, nýbrž doplňující se patrneři. A bible to opět potvrzuje:

  • Žena z muže, muž skrze ženu.

Biblická víra není jen spirituální znovuzrození, ale i intelektuální obroda a probuzení. Uvěříte-li srdcem, že Ježíš na kříži nesl naše osobní hříchy, že v něm a ne v nás spočívá naše spása, budete nejen novým stvořením, ale váš rozhled se začne rozpínat důsledkem biblické stimulace.

- pst -