Rozjímání nad Božím slovem

  • … nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. (Ž 1,2-3)

Rozjímání nad Božím slovem je jedním z nejdůležitějších prostředků milosti a růstu ve zbožnosti. Bez něj nelze doopravdy růst v každodenním a praktické chození s Bohem! Rozjímání o Božích věcech není volbou, ale je povinností – Bůh nám přikázal, že to máme dělat.

  • Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš jednat prozíravě. (Joz 1,8)