Mýty vědy

Podmiňuje evoluční názor další rozvoj vědy?

Modernisté tvrdí, že evoluční filosofie podmiňuje další pokrok vědy. Právě naopak. Několik závěrů, které vyplynuly z evoluční domněnky, vědě značně uškodily. Například tzv. zakrnělé, odumírající orgány jako slepé střevo, mandle atd. byly považovány za bezfunkční. Jejich bezfunkčnost byla žádoucí, protože to byl potřebný evoluční důkaz. Je zajímavé, že ještě nikdo neobjevil vyvíjející se orgány, jejichž funkce je teprve budoucností. A tak se tyto, prý k ničemu se nehodící orgány, odřezávaly jako na běžícím pásu. Dnes vědci vědí, že v těle není ani jedna bezfunkční zdravá buňka. Ať jsou to zuby moudrosti, ušní svaly, prsní bradavky u mužů nebo jakýkoli jiný orgán.

Odevzdanost hmotě nebo duchu nikoho nediskvalifikuje z vědecké obce. Například, když byl vyloven poblíž Nového Zélandu plesiosaurus, byl ignorován všemi vědci kromě kreacionistů. Strach z Boha chovají v podvědomí všichni materialističtí vědci. Vždyť téměř žádná učebnice spontánní biogenese se nezabývá problémem levotočivých aminokyselin, které jsou základem života a jsou anorganicky neoddělitelné od pravotočivých. Kdo kdy slyšel ve škole o kyslíku, jenž je fyzikálně uvězněn v prahorních horninách, které se prý formovaly, když ještě nebyla kyslíková atmosféra. Seznam je nekonečný, stejně jako naše dobrovolná degenerace moudrosti.

Byl starověký člověk primitivnější?
Evoluce vyžaduje, aby starověký člověk byl primitivní a nevědomý. Člověk v nižších vývojových stupních byl prý méně vyvinut a měl nižší inteligenci než my. Archeologové neustále odhalují nové důkazy o důmyslnosti dávných předků, o jejich nadmíru přesných znalostech světa. Antropologové jsou udiveni inteligencí primitivních kmenů, které i dnes žijí na úrovni "doby kamenné". Misionáři potvrzují neuvěřitelné schopnosti a inteligenci jedinců, kteří neměli potuchy o existenci písma a naučili se číst i psát za několik týdnů v jazyku, jehož komplexnost zaráží jazykozpytce.

Protože teorie primitivních lidí nepodporuje evoluci, mnozí zůstávají slepí k nově objeveným důkazům, které primitivnost vyvracejí. Dr. Josef Davidovič se již před mnoha lety domníval, že obrovské kamenné kvádry použité ke stavbě pyramid nebyly vytesány v lomu, ale byly odlity na místě jako dnešní cement. Kdyby tomu tak bylo, tajemství egyptské dopravní technologie by vyprchalo. Většina vědců Davidovičovu domněnku nepřijala, ale nově rozluštěné hieroglyfické záznamy ji připouštějí. Dokonce dávají technologický postup, jak vyrobit syntetický kámen. Recepis popisuje dvacet devět různých minerálů, jež mají být smíchány s drceným vápencem a kamenivem. Dnešní cement váže písek víceméně mechanicky, egyptský recepis poskytuje návod na molekulární vazbu, jež je nesrovnatelně pevnější. Dnešní stavební společnosti, především Japonci, se zajímají o technologický proces dávnověkých, podle evolucionistů primitivních lidí, jenž nabízí výrobu syntetického kamene s molekulární vazbou.

- pst -