S čistým štítem

Ohlédnutí za uplynulým obdobím, co rok dal, je i zamyšlením, co s příštím rokem? Již dva roky vydáváme časopis Zápas o duši v Ostravě a rodina čtenářů utěšeně roste. Chtěli bychom poděkovat vám všem, kteří při nás věrně stojíte od prvních dnů. Fyzické i finanční úsilí není malé. Všechna vydavatelská práce je dobrovolná a ani haléř nejde na výplatu vydavatelů a distribuce.

V roce 1991 celkové náklady dosáhly částky 270 900 Kčs. Z toho tisk za pět čísel 89 000 Kčs, poštovné 26 500 Kčs, obálky a kancelářské potřeby 8 900 Kčs. Kniha "Zápas o duši" stála 146 tisíc Kčs. Na příspěvcích pro tiskový fond jsme obdrželi 176 800 Kčs. Rozdíl mezi příjmem a výdaji byl mínus 94 100 Kčs.

V letošním roce 1992, před vydáním a distribucí čísla 24 a 25, celkové náklady dosáhly částky 109 600 Kčs. Tisk za pět čísel 84 900 Kčs, poštovné 16 900 Kčs, obálky 7 800 Kčs. Na pří.spěvcích pro tiskový fond jsme obdrželi 121 000 Kčs. Celkové výdaje za dva roky jsou 380 500 Kčs. Příjem z dobrovolných darů na tiskový fond byl 297 800 Kčs. Rozdíl mezi příjmem a vydáním je mínus 82 700 Kčs. Vaše příspěvky tedy pokryly jen 78 % nákladů.

Odkud přišlo zbývajících 22%, 82 700 Kčs? Z darů amerických a kanadských věřících, z rozpočtu, který máme určený na rozhlasovou práci. A také z darů krajanů čtenářů v Evropě a Austrálii. Modlete se s námi, aby časopis Zápas o duši dál vycházel a byl finančně soběstačný.

Kniha "Zápas o duši" ještě není rozebraná. Třetina nákladu je v prodeji, z kterého my (vydavatelé) nemáme žádný příjem. Dvě třetiny nákladu knihy my (vydavatelé) neprodáváme, dáváme ji všem, kdo si o ni napíší. Knihu i časopis prodávají některé sbory a distributoři. Z jejich výdělku dostáváme příspěvky, které nepokryjí naše náklady, proto zůstáváme v mínusu. Čtenáři, kteří si knihu objednají, obvykle posílají dobrovolný příspěvek. Jsou však i takoví, kteří si objednají více výtisků, knihu prodají a příspěvek použijí nebo pošlou na jiné účely. Mezi čtenáři časopisu máme několik obětavých jedinců, kteří přispívají na tiskový fond pravidelně a štědře. Jim patří náš dík. Vy, kdo časopis Zápas o duši dostáváte pravidelně, nepravidelně, jednorázově a ještě jste nepřispěli na tiskový fond, přijímáte dar neznámého dárce, který věří stejně jako my, že máme povinnost jít a hlásat Boží pravdu. Můžeme děkovat Pánu, že takovou svobodu máme a že dosud nám to dosud finančně umožnil.

Nikdy jsme nemluvili o finančních potřebách časopisu a knihy Zápas o duši. Obracíme se k našemu Pánu, aby nám požehnal. Současnou situaci však chápeme jako Jeho vedení. Proto jsme se rozhodli, že každému, kdo dostává jeden výtisk, budeme posílat časopis i knihu nadále bezplatně. Ty jednotlivce a organizace, kteří odebírají více než jeden výtisk, žádáme, aby uhradili výrobní náklady a poštovné. Přispějí-li více, díky Pánu. Chceme vydávat další tituly, ale dokud nebudeme mít čistý finanční štít, musíme náklad časopisu i tisk dalších knih omezit. Proto další případné knižní tituly už nemohou být volně k dispozici evangelizačním potřebám misijních pracovníků, sborů a jednotlivců.

Jestliže vám náš Pán vložil do srdce touhou podpořit Jeho práci skrze ZOD a další publikace, vítáme vaši podporu. S modlitbou vám přikládáme poštovní složenku a předem děkujeme.

Pán otevírá další možnosti a příležitosti, jak dosáhnout těch, kteří ještě neslyšeli. To vše je velmi nákladné a právě my křesťané máme být světu příkladem. Za minulá léta jsme si zvykli na "právo zdarma". Zdarma není nic a často si toho, co takovým způsobem dostaneme ani nevážíme. I Boží milost, kterou obdržíme "zdarma", byla zaplacena tou nejvyšší cenou - obětí Pána Ježíše Krista. Každá služba, každé právo, každý smysluplný čin vyžaduje něčí oběť, úsilí nebo dar.

Pomozte nám, aby Zápas o duši vstoupil do pátého ročníku se zdravou platební schopností. Rozpočet pro příští rok bude vyžadovat další oběti. Od Nového roku budeme muset platit tiskárně daň 25% z přidané hodnoty, máme před sebou zvýšené poštovné i samotnou cenu přípravy i distribuce. Každý z nás může podat pomocnou ruku umírajícím kolem nás a jen ten, kdo štědře rozsévá, může očekávat bohatou úrodu.

  • Usiluj o to, aby ses před Bohem osvědčil jako dělník, který se nemá zač stydět, protože správně zvěstuje slovo pravdy. Bezbožným a planým řečem se vyhýbej. (2Tm 2,15-16)

Kromě pokračování ve vydávání časopisu a doufejme že i dalších knih máme zažádáno o rozhlasovou koncesi pro krátkovlnné vysílání. Snažíme se získat v privatizaci bývalou rušičku. Budeme žádat o frekvence VKV vysílání a o vstup do sekulárního vysílání v Brně, Ostravě a Zlíně. Z důvodů federálních změn budou žádosti postoupeny České národní radě. Modlete se s námi, aby jednání bylo úspěšné a abychom měli finanční budoucnost časopisu zajištěnu dříve než začneme místní rozhlasovou rádiosíť.

Doufáme, že toto vánoční a novoroční číslo přijde včas a dokonce s předstihem. Ušetříme na jednom čísle daň i jedno zvýšené poštovné.

Všem vám přejeme pohodu do Vánočních oslav a hodně Božího požehnání do Nového Roku.

Pavel a Klára Steigerovi