Sára

Ženy nerady prozrazují svůj věk. Dokonce i bible je k nim shovívavá. Sára, Abrahamova manželka a matka Židů, je vlastně jediná žena zmíněná v bibli, o níž víme jak byla stará, když zemřela. Její věk je dokonce zmíněn i během jejího života.

Na posloupnosti mužských úmrtí a jejich stáří můžeme stavět téměř přesnou datovací metodu. Sára je vyjímkou, protože porodila Izáka v pokročilém věku, když jí bylo 90 let.

  • Tu padl Abraham na tvář, usmál se a v duchu si řekl: což se může syn narodit stoletému? Cožpak bude Sára rodit v devadesáti? (Gn. 17:17)

Bůh zasáhl do Sářina organismu a ta porodila v devadesátce. Proto je Sára jediná žena, na kterou bible prozrazuje její stáří. Podle židovské pověsti, mnohé ženy nevěřily, že Sára porodila, proto se dožadovaly důkazu. "Sáro, koj naše děti." Když Sára odmítla, Abraham jí řekl: "Obnaž svá prsa a koj jejich děti." Potud židovská legenda. Sára sama v bibli říká:

  • Kdo by byl Abrahamovi řekl, že Sára bude kojit syny? A přece jsem mu porodila syna ačkoliv je stár. (Gn. 21:7)

Je zajímavé, že bible říká, že Sára kojila syny, což je množné číslo, ačkoliv porodila jen jednoho syna. Zdá se, že tento verš je v souladu s židovskou pověstí.

Otcem Ježíše Krista byl Bůh Duch svatý. Jeho matkou byla židovská panna. Židé, tedy i Marie, vešli v existenci zázračným Božím zásahem do Sářina těla. Židé neexistují z lidské vůle, ale z Boží. Proto je náš Spasitel nadpřirozeného původu i po matce. Každá biblická maličkost mi vyráží dech.

- pst -