Vědec křesťan

Doktor Francis Collins řídí Národní centrum pro výzkum lidského genomu. Tento vědec označil Projekt lidského genomu za "nejdůležitější organizovanou vědeckou akci v historii lidstva".

Francis Collins o sobě říká: "Je to určitý druh tabu, když vědec hovoří o své víře, ale mohu prozradit, že po jisté době, kdy jsem byl ateistou, jsem dnes dospěl po rozumovém zvážení k přesvědčení, že vlastně není žádný konflikt mezi tím, co vím jako vědec, a tím, čemu věřím jako křesťan. Věda mi pomohla zvětšit a upevnit mou víru a víra mi pomohla porozumět tomu, co stvořil Bůh. Vím, že to, co teď říkám, může některé lidi trochu pozlobit, ale mohu je ujistit, že má křesťanská víra mi vůbec ve vědecké práci nepřekáží."

- JAMA - The Journal of the American Medical Association - 7/9