Co připravujeme?

Videokazety následujících přednášek a panelové diskuse:

EVOLUCE

KONEC KŘESŤANSTVÍ?

Ing. Pavel Steiger

PLATÍ ARGUMENT

O HODINÁŘI I  PO 200 LETECH?

RNDr. Miroslav Král

RNDr. Jarmila Králová

PŮVOD ŽIVOTA

Ing. Blahoslav Balcar

TRAGICKÝ DARWINŮV OMYL

Pavel Kábrt

 

Zájemci zašlete předběžné objednávky na adresu redakce časopis ZOD. Cenu videokazet stanovíme a upřesníme podle počtu zájemců.

Vaši vydavatelé,

Pavel a Klára Steigerovi

 

 

Čtenáři v České republice mohou posílat dobrovolné příspěvky poukázkou "A" na:

 

Název účtu: ZOD-HCJB World Radio

Číslo účtu: Komerční banka Brno, 96538-621/0100

 

Čtenáři na Slovensku mohou posílat dobrovolné příspěvky poukázkou "A" na:

 

Název účtu: HCJB Rádiosieť ZOD Slovensko

Číslo účtu: VUB Trenčín, exp. Stará Turá, 49134-202/0200

 

HCJB Dobrou novinu denně zachytíte Ekvádoru

Ráno: v létě v 7:00, v zimě v 6:00, tj. 5:00 UTC.

6 205, 12 015 12 030 a 15 540 kHz v pásmu 49, 25 a 19 m.

Večer: v létě ve 20:00, v zimě v 19:00, tj. 18:00 UTC

15 520 v pásmu 19 a 17 m.

 

Český rozhlas Plzeň připravujeme každou neděli od 7:00 do 9:00 (15 minut, jednou měsíčně 60 minut)

Velmi krátké vlny (VKV/FM): 101,7 106,7 105,3 102,4 100,8 MHz

 

TWR Tirana každé pondělí a úterý ve 21:45 střední vlny: 1395 kHz 215 m.

 

 

ZÁPAS O DUŠI vydává nakladatelství A-ALEF, Bořivojova 29, Ostrava, redaktoři Ing. Pavel a Klára Steigerovi, P.O. Box 77, 251 01 Říčany u Prahy, jednatel Ing. Bohuslav Vlček, U  stadionu 379, 595 01 Velká Bíteš

 

 

Tisknou OSTRAVSKÉ TISKÁRNY, Novinářská 7, Ostrava 1

Vychází šestkrát do roka. NEPRODEJNÉ ! Podávání novinových zásilek povoleno: Jihomoravským řed. spojů v Brně č.j. P/2 3121/94 ze dne 13.9.1994. Dohlédací pošta Velká Bíteš. Registrační číslo R  6/91. Podávanie novinových zásielok povolené: SP č. p. ZsRP Bratislava, č. 1034-PO-1993 zo dňa 1. 4. 1993.

 

 

Kontakt:

HCJB ZOD

Pavel a Klára Steigerovi

P.O. Box 77

251 01 Říčany u Prahy