Obchod se smrtí

V r. 1993 prezident Clinton, dva dny poté, co nastoupil do prezidentského úřadu, vetoval zákaz fetálního výzkumu. Tehdejší kongres si byl vědom nebezpečí, přesto přijal polovičatý zákon, který zakazoval federální financování tohoto výzkumu, navzdory odporu prezidenta. Tato benevolence ve skutečnosti nijak neomezila výzkumný program v privátních laboratořích. Zpočátku se zdálo, že potraty budou dostatečnou zásobárnou vhodného materiálu pro výzkum. Ale potratové techniky (chemické a vakuové) většinou zničily buněčný materiál do té míry, že byl nepoužitelný. Buňky jsou mrtvé a pro pokusy a výzkum nepoužitelné. Je zřejmé, že k tomu, aby lékaři získali živý materiál, je třeba být "šetrnější".

V prosinci 1998 privátně financované výzkumné ústavy pěstovaly kmenové "matriční" buňky, z nichž se vyvíjejí tkáně a orgány. Zdroj těchto buněk je různý, ale nejčastěji pochází z nejsnáze přístupného zdroje, jímž jsou lidská embrya - tedy nenarozené děti, s nimiž se v minulosti nakládalo jako s odpadem. V současné době např. probíhá spor o to, komu patří asi 150 tisíc zmrazených embryí z in-vitro oplodňování, která byla uskladněna na klinikách ve Spojených státech. Pokud je takové embryo implantováno do ženy, narodí se člověk. Všechna nadbytečná embrya, se svým jedinečným genetickým kódem, zůstávají zatím v laboratoři nevyužita. Aby se k nim vědci dostali, musel by být změněn zákon. Z těchto důvodů se také připravuje návrh zákona, který by v podstatě dovolil lékařům financovat potratové kliniky z privátních zdrojů. Federální finanční zdroje by se měly podílet na výzkumu kmenových buněk. Tato skutečnost není nic jiného, než cesta, jak obejít dosavadní federální zákony, které tyto pokusy zatím nedovolují.

Přijetí navrhovaných zákonů by přivedlo Ameriku o krok blíže k experimentům, s nimiž začal dr. Mengele v koncentračních táborech. Naštěstí Národní Institut zdraví (NHI) není všemohoucí a tlak veřejného mínění může změnit postoj k novým standardům.

V březnu letošního roku zveřejnila televizní společnost ABC výsledky tříměsíčního zkoumání v pořadu 20/20, které odhalily odvětví komerčního využití fetálních ostatků potratových klinik. Některé kliniky se proměňují na velkoobchod s miniaturními lidskými orgány.

V zájmu lékařského pokroku, který nabízí nemocným naději prostřednictvím různých buněčných transplantací, lze ospravedlnit leccos, i to, že je třeba zničit život jiného člověka - který nemá možnost se bránit.

Organizace jako např. Anatomický dárcovský institut (AGF) se ujaly iniciativy v okamžiku, kdy prezident Clinton vetoval zákaz fetálního výzkumu. Tento institut se stal hlavním centrem odběru a distribuce živých tkání a orgánů potracených dětí. I když obchod s embryonálním materiálem není dovolen, tito manipulátoři platí klinikám poplatky za přístup na potratový sál, a tak získají odpad, který přebírá další překupník. Ten tuto cennou surovinu dodává vědeckým pracovištím podle jejich potřeby a specifikace. Pokud chce někdo tvrdit, že potrat není zabití člověka, stačí se podívat na seznam lidských částí i orgánů a ceník, který nabídku provází. Ceny se navyšují podle zralosti a kvality. Existuje řada organizací, které spolupracují s potratovými klinikami. Připravují pro ně reklamní a propagační brožurky, formuláře pro ženy, aby souhlasily s odběrem tkání z jejich potratu. Laboratořím nabízejí zboží - čerstvé a dodané podle požadovaných specifikací. Zdůrazňují, že lékař při výkonu potratu může ovlivnit ženu tak, aby dala souhlas k šetrné metodě, aby se její tragická okolnost změnila v užitečný a pozitivní čin, který pomůže jinému nemocnému člověku. Vědecký výzkum potřebuje stále zralejší a vyvinutější lidský materiál. Je jen otázkou času, kdy za tuto službu dostane zaplaceno nejen lékař, ale i žena.

Je nechvalně známo, že některé Pro-life aktivity v Americe se v minulých letech vyhrotily až k násilným akcím proti potratovým klinikám a jednotlivým lékařům. Pokud se někomu zdá, že organizace aktivit proti potratům přesahuje meze, mějme na mysli všechny souvislosti. Je pravdou, že násilí nikdy nic nevyřeší, ale na rozdíl od ČR, veřejné mínění v USA má vliv na hlasování jednotlivých reprezentantů ve vládě a volitelnost kandidátů. Proto otázka potratů a především partial-birth (částečný porod) vzbuzuje takový odpor veřejnosti. Američtí občané mají možnost nejen chránit nenarozený život, ale také nedovolit to, co si nepřejí; nebo spíše nevolit ty, kdo chtějí změnit zákon, který by umožnil financování fetálních pokusů z federálních zdrojů - z peněz daňových poplatníků.

- připravila kas -