Souhrn protikladů

Proč křesťané nemohou důvěřovat psychologii

Prozkoumejme dva systémy, které tvrdí, že jsou příčinou změn v lidských životech. Jeden pochází z Božího srdce, druhý ze srdce člověka. Musíte se rozhodnout, který z nich budete následovat. Psychologie nabízí alternativu ke křesťanství s plně rozvinutým systémem víry.

  Křesťanství začíná předpokladem: "Na počátku Bůh ..."- předpokládá existenci Stvořitele,
  zatímco základním předpokladem psychologie je "Na počátku byl velký třesk ..." - evoluční teorie.

  Křesťanství spatřuje v člověku zvláštní Boží výtvor, stvoření podle Jeho morálního obrazu,
  zatímco psychologie nahlíží na člověka jako na konečný výsledek miliardy let náhodných událostí a proměn.

  Křesťanství věří, že Bible je bezchybné Boží slovo a jediný zdroj pravdy,
  psychologie věří, že pravda je tam, kde ji naleznete, a lidská mysl je konečný soudce.

  Křesťanské vedení tvoří služebníci, kteří kážou z Písma,
  psychologie má systém kněžství tvořený terapeuty, kteří citují jeden druhého.

  Křesťanství je podporováno z desátků a sbírek svých učedníků,
  psychologie na základě ceníků a pojištěneckých poplatků.

  Bible tvrdí, že má odpovědi na nejhlubší lidské otázky: Odkud pocházíme? Proč tady jsme? Jak se máme chovat? Jak se můžeme změnit? Jaká je naše budoucnost?
  Psychologie tvrdí, že má na tyto základní otázky dokonce hlubší odpovědi, které může odhalit pouze terapeut, který absolvoval dlouholetou praxi.

  Bible tvrdí, že odhaluje motivy lidského srdce,
  zatímco psychologie tvrdí, že vysvětluje nevědomé pohnutky lidské mysli.

  Křesťanství prohlašuje, že lidé se mohou změnit zázračnou a tajemnou Boží mocí,
  psychologie proklamuje, že může transformovat člověka tak, že mu pomůže, aby si porozuměl, přijal sám sebe a miloval se.

  Bible říká, že člověk je od přirozenosti hříšný, oddělený od Božího života,
  psychologie říká, že člověk je ve své podstatě dobrý a potřebuje rozpoznat svůj potenciál.

  Bible říká, že bez Krista člověk nemá naději,
  psychologie uvádí, že je limitován pouze svou představivostí.

  Bible učí, že člověk bez Boha je ztracen a Kristus je jediná cesta k Němu,
  učení psychologie je založeno na tom, že pomáhá člověku najít jeho vlastní cestu.

  Bible tvrdí, že člověku může být odpuštěno, může být očištěn a uzdraven,
  kdežto podle psychologie se musíme vrátit do minulosti, přijmout svou bolest a prozkoumat své nitro.

  Biblickou odpovědí na vinu je pokání člověka a Boží odpuštění,
  cestou psychologie je znecitlivět svědomí.

  Bible říká, že musíme sami sebe ukřižovat,
  psychologie nás vede k tomu, abychom se seberealizovali.

  Bible učí, že náš boj je duchovní,
  zatímco podle Freuda jde o boj sexuální.

  Během staletí křesťanství bez pomoci psychoterapie a zdokonalovacích technik vytvořilo miliony stále se transformujících životů skrze osvobozující pravdy nalezené v Ježíši Kristu.
  Během necelého století psychologie zajala miliony myslí poselstvím, které zotročuje lidstvo vrtkavými teoriemi, jež podporují hříšné jednání.

  Bible obrací člověka k Bohu,
  psychologie obrací člověka k sobě samotnému.

Ed Bulkley: Proč křesťané nemohou důvěřovat psychologii, str. 325