Nemyslitelné je přijatelné

Jak se stane nemyslitelné přijatelným? Jako pomalá, nenápadná, ale vytrvale postupující změna - normalizace. V době, kdy potraty, likvidace postižených dětí a euthanasie začínají být širokou veřejností přijímány pozitivně, může vás napadnout: Co nás čeká dál? Odpověď známe: je to pedofilie, sexuální zneužívání dětí.

Většina Američanů vnímá pedofilii jako ohavnost. Avšak homosexuální aktivisté se otevřeně zasazují o tzv. "mezigenerační intimitu". Mary Eberstadt píše v provokativním článku v časopise Weekly Standard, že "společenský odpor proti sexuálnímu zneužívání dětí začíná erodovat".

Tento proces eroze začal nejméně před patnácti lety, když se začalo v akademických kruzích diskutovat o tom, proč je ve společnosti téměř univerzální odpor k pedofilii. Krátce nato se přidali filmaři a reklama. Uvedli film Lolita, který byl zaměřen na sexuální svazek dvanáctileté dívky a čtyřicetiletého muže. Dnes návrhář Calvin Klein posunul odhalování dětských modelů do sexuálně explicitních póz na reklamních plakátech.

Většina Američanů těmto trendům nevěnovala pozornost a nebezpečí podcenila. Co se děje, si začala uvědomovat teprve kolem roku 1998. Tehdy se totiž v časopise asociace psychiatrů (American Psychological Association) objevily výsledky studie, která se odvážila tvrdit, že sex mezi dospělými a dětmi není vždy škodlivý, ale tzv. "povolný nebo dobrovolný styk" by měl být překlasifikován jako "sex dospělého a dítěte".

Veřejnost byla pobouřena. Co je však ještě horší, významné deníky umožnily homosexuálním aktivistům využít stránky tisku, aby hrubě napadli ty, kdo si - jako např. Dr. Laura Schlessinger - dovolili kritiku psychiatrů.

Ještě jeden příklad: National Journal, Jonathan Rauch se postavil na stranu psychiatrů a odsoudil zbabělé odpůrce. Významní vydavatelé knih publikují brakové novely, které portrétují sympatické muže, kteří mají sexuální styky s chlapci, kterým je sotva sedm let, a současně pomáhají snižovat věkové hranice úchylnosti. Tyto knihy jsou běžně dostupné v mnoha knihkupectvích.

Jak vidíte, snaha a vynaložené úsilí homosexuálních aktivistů za posledních dvacet let přináší výsledek - nemyslitelné je přijatelné.

V roce 1979 varovali Dr. C. Everett Koop a Dr. Francis Schaeffer ve své knize "Co se stalo s lidstvem?", že to, co bylo v sedmdesátých letech nemyslitelné, bude v devadesátých letech přijatelné. Mezi jejich předpověďmi bylo také to, že sex dětí a dospělých bude novou normou.

To se stane, předpovídali, protože "myšlení společnosti nebude dále ovlivňováno židovsko-křesťanskými základy morálky, ale jen humanistů. Ti vidí člověka jako individuum výsledku evolučního vývoje, ne Boží kreace. Proto pro společnost dále neplatí Boží standardy. Současný pohled na člověka je závislý na tom, co je "nutné, vhodné a módní."

Křesťané však nežijí tím, co je právě módní. Právě proto by jejich hlasy neměly zůstat němé. Ve chvíli, kdy uvidíte snahy o zneužívání dětí, nemlčte. Kdykoliv uvidíte reklamu, která využívá dětskou nahotu, nekupujte produkty prodejců a informujte své poslance. Nemůžeme si dovolit mlčet. Bůh nás chraň před barbary, kteří se nás snaží přesvědčit, že sexuální obtěžování dětí není nic špatného, je to jen životní styl, módní trend jednadvacátého století.

Zdroj: Break Point, Chuck Colson, Commentary #010111

January 11, 2001, "Pedophilia Chic": Normalization of Child Abuse