Poděkování

Poděkování vydavatelství A-Alef za více než desetiletou spolupráci.

Proč Zápas o duši nebude dále vycházet v A-Alef? Připojujeme následující vysvětlení:

* Zaujal mne článek o vzkříšení. Při poslední Tvé návštěvě, milý můj bratře Pavle, v krátkosti jsi mi řekl o novém postoji k příchodu Páně. Nyní jsem porozuměl celému výkladu. Jistě, lze i takto Písmo vykládat a nemíním to kritizovat. Očekávám však velice rychle po vyjití tohoto čísla hromadnou odezvu a útok na mne, že ZOD ještě vychází ve vydavatelství KS, které vyučují eschatologii úplně jinak.

Proto Vás chci, i když zarmoucen, požádat, abyste si od dalšího čísla našli nového vydavatele. ... Jsem si jist, že naše bratrské vztahy ani tímto nebudou narušeny, vždyť to rozhodující a nanejvýš důležité je, že jsme Božími dětmi, a to se neruší a vždycky se můžeme obejmout jako bratři. 

Přeji Vám, Klárko a Pavle, mnoho síly od Pána stát v Jeho díle a rozsévat símě evangelia, protože tento úkol vám svěřil Pán a pověřil vás jedinečnou službou. Vím, že slávu přenecháváte Tomu, který jediný je jí hoden. 

Váš Ján Ostrolucký