Všechno zkoumejte

Trocha zdravé nedůvěry je někdy pro dobro našich duší stejně potřebná jako víra. Pochybovat o některých věcech není žádný hřích, ale věřit všemu může mít neblahé následky. Víra nikdy neznamená lehkověrnost. Naivita nikdy nepřináší Bohu čest. Důvěřivá mentalita je jako pštros, který zhltne všechno, co vypadá zajímavě. Potkal jsem křesťany, kteří věci nezkoumali víc než ten pštros.

Ve zdravé duši, tak jako ve zdravém krevním oběhu, je správný poměr bílých a červených krvinek. Červené krvinky jsou jako víra: přináší životadárný kyslík do všech částí těla. Bílé krvinky jsou jako nedůvěra: vrhají se na mrtvou či toxickou látku a vynášejí ji do odpadu. Tak tyto dva spolupracující druhy krvinek udržují tkáně v dobrém stavu. Ve zdravém srdci musí být mechanismus, který udrží mrtvé a jedovaté látky mimo řečiště života. Lehkověrný člověk o tomhle nemá potuchy. Je vždycky pro víru.

Ruku v ruce s naší vírou v Boha musí jít zdravá nedůvěra ve všechno okultní a esoterické. Numerologii, astrologii, duchařství a všechno, co je proti učení Bible, musíme odmítnout. Všechny tyto toxické látky nemají v životě opravdového křesťana místo. Křesťan má Krista a ten je ta cesta, pravda a život.

THE BANNER OF TRUTH MAGAZINE, JULY 1998, Issue 418 Prove All Things - A. W. Tozer -