Boží soud

  • Protože znajíce tu hrůzu Páně, lidem k víře sloužíme. (2K 5:11)
  • Když upozorňujeme lidi ústně nebo pomocí různých publikací na Spasitele Ježíše Krista, stává se, že jsme kritizováni slovy: „Jste fanatici! Pořád mluvíte jen o Ježíši! Proč nepomáháte zlepšovat svět? Současné problémy řešit nepomáháte, jen tu stojíte a mluvíte o Ježíšovi a Božím soudu. Cožpak nemáte nic lepšího na práci?"

    Když jsem takovou otázku dostal, musel jsem přemýšlet, jak na ni odpovědět. „Nuže, příteli," řekl jsem: „představte si, že vedení velkého hotelu dostalo zprávu, že uvnitř budovy hrozí bezprostřední nebezpečí požáru. Hotel by měl být preventivně evakuován. Jistě bude potřebovat celkovou opravu, ale právě teď je plný hostů. Co by se vám zdálo rozumnějším: nakoupit nové tapety a začít nejdříve s opravou již poškozených pokojů - nebo hosty důrazně varovat? Pozor! Budova je ohrožena požárem, okamžitě se uchylte do bezpečí?"

    Samozřejmě, to je nedokonalé přirovnání. Skutečnost je mnohem vážnější. Boží slovo nám říká, že soud nad světem přijde brzy. Ale Bůh nám dává možnost soudu uniknout. Proto nemůžeme řešit vnější problémy, i když se zdají být velmi naléhavé. Zanedbávat věčné spasení lidí by znamenalo totéž, jako „tapetovat svět".

    Mnoho lidí sedí v klidu „útulného hotelu" a nevědí, že brzy může „hořet"! A tak se nechte i vy varovat! Na všechny bezbožníky přijde brzy hrůza Páně.

    Dobrá setba, KGBVA 6.7. 2001