Drogy

Drogy se Českou republikou šíří jako lavina. Do jejich smrtící náruče se dostává stále více mladých lidí, výjimkou nejsou ani děti. Tyto alarmující údaje potvrdila zpráva o drogové situaci u nás, kterou koncem března 2002 zveřejnila Pražská hygienická stanice.

Podle zveřejněných údajů se počet narkomanů v ČR od roku 1995 zvýšil na dvojnásobek. Jejich celkový počet je dnes odhadován na 100.000. Třetina z nich užívá drogy pravidelně, zbytek s nimi experimentuje.

Jen loni se v léčebných a kontaktních centrech přihlásilo 4233 nových narkomanů. V průměru jim bylo 21 let. Přes 40 % z nich tvořili mladí lidé mezi 15 a 19 lety. Více než třetina byla ve věku 20 až 24 let. 14 % lidí začalo drogy užívat už před svými 15. narozeninami.

Do kontaktu s drogou se dnes již zcela běžně dostávají také děti. Dokazují to výsledky průzkumu, který byl v roce 2000 proveden mezi 12 tisíci žáky základních a středních škol. 48 % z nich uvedlo, že má nějakou zkušenost s drogou, 15 % přiznalo pravidelné užívání.

Průzkum ukázal, že se změnila také dostupnost drog. Zatímco dříve se uživatelé drog a jejich distributoři koncentrovali do velkých měst, nyní jsou drogy k dispozici v každém městě a na každé diskotéce. Nejčastěji užívanými drogami jsou heroin, pervitin a extáze. Nejrozšířenější doplňkovou drogou je marihuana.

Právě s marihuanou přichází do kontaktu mnoho mladých jako s první drogou.V některých evropských zemích byla již dokonce legalizována. Např. v Nizozemsku je možné marihuanu zakoupit ve vybraných obchodech. Také u nás se v médiích stále častěji ozývají hlasy zastánců legalizace marihuany. Podrobný návod na její pěstování je dnes možné získat už nejen na internetu. Nedávno ho například zveřejnil také týdeník Reflex. Autoři článků, kteří propagují tuto drogu, s oblibou uvádějí, že její užívání je méně škodlivé než kouření nikotinových cigaret. Nevyvolává prý abstinenční příznaky, po jejím požití nebývá člověku fyzicky zle. Často argumentují také údajnými léčivými účinky marihuany. V povědomí lidí se tak vytváří představa, že marihuana je „lehká" a neškodná droga. Mnoho lidí je přesvědčeno, že by její uživatelé neměli být omezováni nebo dokonce pronásledováni. Zastánci legalizace pomalu získávají podporu veřejnosti.

Ve skutečnosti však žádná droga není nevinná. Není jí ani marihuana.Je to hypnotikum, které může způsobit nebezpečné psychotické stavy, může vyvolat paranoidní stavy a halucinace, zmatenost a stavy úzkosti. Uživatelé je prožívají i několik let poté, co s kouřením marihuany přestali. To vše přívrženci její legalizace zamlčují nebo popírají. Nemohou však vyvrátit smutný fakt, že mnoho uživatelů „tvrdých" drog došlo k těmto drogám právě přes marihuanu.

Před nebezpečím marihuany chceme varovat mladé lidi novým letáčkem ze série Nové perspektivy. Autorem je Jirka Lachman, který má se službou drogově závislým bohaté zkušenosti. Několik let pracoval ve středisku EXODUS ve Vlašimi, nyní se narkomanům věnuje v rámci projektu ARNOŠT.

Při přípravě letáčku jsme spolupracovali také s několika křesťanskými organizacemi, které se věnují pastorační práci mezi narkomany a provozují střediska, ve kterých se mohou drogově závislí pokusit zbavit závislosti a začít nový život.

Myslíme si však, že nejdůležitější je prevence - včas informovat o nebezpečí marihuany ty, kteří závislosti na drogách zatím nepropadli. Nejužitečnější bude, když letáček nabídnete mladým lidem ve svém okolí, kde se s drogami nejvíce setkávají ve školách, na diskotékách a pod.

Chceme vás v této souvislosti znovu upozornit na práci organizace ACET v České republice. Na základních a středních školách pořádá již řadu let přednášky nazvané „Sex, AIDS a partnerské vztahy" . Přednášky informují nejen o nebezpečí volného sexu, ale varují také před drogami. Bylo by ideální, kdyby se letáček mezi žáky a studenty mohl rozšířit i touto cestou. Co pro to můžete udělat? Pracovníci ACET uvítají, když zástupci vašeho společenství nabídnou přednášky ředitelům nebo učitelům škol ve vašem městě. Pokuste se je oslovit. Na požádání vám zašleme bližší informace o organizaci ACET, program přednášek a ohlasy učitelů a ředitelů škol. Termín návštěvy potom můžete domluvit přímo s vedoucím ACET-u Tomášem Řehákem na adrese:

ACET Nádražní 701 539 01 Hlinsko
tel:469.314.845 < acetcz@quick.cz>

Brněnská kancelář BTM vydala ve spolupráci s ACET-em několik letáčků s tematikou drog a o problematice AIDS a partnerských vztahů. Můžete si je objednat na adrese:

BTM P.O. Box 64 638 00 Brno
tel:548.528.181 < www.btm.cz>