Na téma čipy

V r. 1996 jsme v ZODu otiskli článek Pozitivní identifikace. Dnes se spíše ztotožňujeme s názory, že znamení šelmy v podobě čipů patří do světa křesťanských spekulací.

V Bratrské rodině 3/2003 jsem se ke svému nemalému znepokojení dočetl, že jsem hlasatelem fatalismu. Tak alespoň usuzuje Adam Gamrot v reakci na můj dřívější článek "Zjevení pro každý čas". Tuto interpretaci ovšem musím co nejrozhodněji popřít

- hovořil jsem pouze o tom, že právě "prorocký" přístup, tj. ten přístup, který považuje Zjevení za jízdní řád budoucích událostí, je fatalistický (cituji ze svého článku: "Ostatně, pokud by měli tito "proroci" pravdu a čipy byly znamením ďáblovým, šelmu by peticí či přednáškou zastavili pouze stěží, neboť podle "prorockého" výkladu je běh dějin dán - co se má stát, to se stane!"

Je samozřejmé, že náš život je do velké míry "osudově" určen (např. si nemůžeme vybrat místo ani čas svého zrození, své rodiče.), ale tím ještě není popřeno to, co je nazýváno svobodou vůle. Na tom, že by křesťan měl čelit zlu, se tedy s panem Gamrotem jistě shodnu. Znovu bych se ovšem bránil démonizování čipů, a proto uvádím ještě několik poznámek:

1) Implantace čipů, pokud je mi alespoň známo, byla provedena pouze experimentálně u nemocných v USA, kteří s tímto výkonem souhlasili. Záměrem byla možnost lepšího lékařského dohledu.

2) Podle mého názoru nehrozí masivní rozšíření této "technologie", rozhodně nemůže být řeč o tom, že by implantace čipů nahradila občanské průkazy. Zvláště v USA existuje velká právní citlivost ohledně zásahu do vlastního těla, což se ukazuje např. podepisováním souhlasu před různými vyšetřeními a operacemi (podobně je tomu i v České republice).

3) Zneužití moderních technologií jistě hrozí, ale nepřináší také celou řadu pozitiv? Není to tak dávno, kdy byla zachráněna dívka, jež chtěla spáchat sebevraždu, jen díky tomu, že byl zaměřen její mobilní telefon.

4) Neznamená již občanský průkaz, rodné číslo atd., že jsme v jistém smyslu "označkováni jako dobytek", jak píše Adam Gamrot o možném zavedení čipů? A přece víme, že by se dnešní stát obešel bez této "kartičky" jen stěží.

5) Líčení odpadnutí na konci času je spjato nejen s přijetím znamení, ale také s uctíváním šelmy. Ačkoliv chápu obavy z toho, že by člověk mohl být kdekoliv a kdykoliv nedobrovolně kontrolován, potenciální implantaci čipů - jak jsem již uvedl, nevěřím, že by někdy došlo k plošné realizaci tohoto implantování - nelze ztotožnit s odpadnutím od Boha. Znamená to směšování "vnější" a "vnitřní" svobody, v praxi tedy, že ten, kdo je např. ve vězení - tedy absolutně kontrolován a bez "vnější" svobody - odpadá od Boha, tedy ztrácí svobodu "vnitřní". Spekulace o tom, že implantace (pod kůži!) mohou ovlivnit chování člověka jsou, alespoň v míře, jak se v této souvislosti předpokládá, absurdní.

- Jan Zámečník -

Bratrská rodina Duben 2003