Zaujalo nás

Rozvoj vůdčích schopností

EQUIP nabízí ve spolupráci s Misijní společností život a pod záštitou České evangelikální aliance trénink křesťanských vedoucích v rámci projektu „Rozvoj vůdčích osobností: Million Leaders Mandate" (dále MLM). Tento projekt si klade za cíl pomoci rozvinout jeden milion křesťanských vedoucích po celém světě do roku 2008.

EQUIP je organizace založená Johnem Maxwellem, dlouholetým pastorem, autorem a expertem na oblast vedení, vůdcovství. Manuály, které se účastníkům projektu MLM dávají k dispozici, patří mezi to nejlepší, co John Maxwell a jeho lidé dosud vytvořili. Rozdíl je jen v tom, že Maxwellovy publikace byly v posledních letech psány tak, aby byly přijatelné a užitečné také pro sekulární čtenáře, zatímco manuály pro projekt MLM mají zřetelně biblické základy a vyzývají k praktickým aplikacím pro osobní život a křesťanskou službu.

Trénink probíhá následujícím způsobem: Jednou za 6 měsíců se koná školící a pracovní konference, která trvá 2 dny. Celý trénink zahrnuje 6 takovýchto konferencí; trvá tedy tři roky. Při první konferenci jsou účastníci vyzváni, aby se zavázali absolvovat celý trénink a také získané poznatky a zkušenosti předávat dalším vedoucím či potenciálním vedoucím ve svém okolí. Ideálem je, aby každý účastník, který přijal závazek (tzv. „certifikovaný vedoucí"), v průběhu tréninku zahájil předávání 25 dalším lidem. O této službě se průběžně podávají stručné zprávy. (Číslo 25 je spíše výzvou k aktivnímu předávání než podmínkou účasti). „Certifikovaní vedoucí" průběžně dostávají manuály pro vlastní potřebu i pro předávání dalším. Vyučování na konferencích zabezpečují zkušení lektoři vybraní a připravení organizací EQUIP. Zahájení projektu MLM v České republice je dohodnuto na březen 2006.

Trénink je vhodný: pro pastory, kazatele, starší sborů, vedoucí křesťanských organizací pro křesťanské podnikatele, vedoucí křesťany ve firmách, organizacích či státních institucích pro vedoucí a potenciální vedoucí sborových služeb (mládež, chvály, ženy, skupinky…) pro křesťany, kteří mají vliv nebo potenciál pro vůdcovství.

Finanční náklady pro účastníky tréninku: vlastní cestovné, stravování a nocleh při jednotlivých konferencích „příspěvek pro partnerství" ve výši 10 EUR na osobu za jednu konferenci (pokrývá náklady na 6x25 manuálů/os pro ty, kdo se zaváží k absolvování kurzu jako „certifikovaní vedoucí") a účastnický poplatek na pokrytí nákladů spojených s konferencí. V ČR bude projekt probíhat na dvou místech, aby byl snáze dostupný vedoucím jak v Praze, tak i na Ostravsku.

Granosalis, Pastýř 5. 3. 2006

 

Závazek miliónu „certifikovaných" vůdců

Stalo se jakýmsi nepsaným pravidlem, že se na GS lze setkat s mnoha věcmi, které nejsou v souladu se soudobou, takřka univerzální orientací křesťanských církví. Přesto by nebylo dobré sklouznout ke kritice programově. … Přes tuto nesmírně pozitivní činnost zde existují velmi nebezpečné tendence, jako například „manažerské" chápání církevního „vůdcovství", podpora „userfriendly" kurzů Alfa nebo fascinace „církevním růstem" (rozuměj růstem počtu členů). Tyto „mrtvé mouchy" mohou postupně nakazit, resp. vytlačit z evangelikálního hnutí to, čím se odlišuje od mnoha současných proudů, tj. evangelizačním zvěstováním Božího slova, vírou v jeho plnou inspiraci, spasením skrze víru, principy Sola Scriptura a Solus Christus, setřením rozdílu mezi „klérem" a „laiky", ideou všeobecného kněžství a výběrové církve nebo zatím ještě zastávanou odlukou církve a státu resp. nutností obecné oddělenosti Božího království od světa atd. Protože jsem přesvědčen, že za tyto hodnoty je třeba bojovat, navrhuji ČEA na cenu Zlatá slza Grano Salis za podporu světského, manažerského způsobu „vůdcovství", které je založeno na principech multi-levelmarketingu, a které degraduje církev povolaných a vyvolených Božích dětí na soukromou firmu několika bohatých a nadaných manažerů, kteří jsou zaměřeni na výkon resp. církevní růst. Tato fascinace diktátem „církevního růstu" a „psychologizace" církve tak staví na piedestal univerzální koncepce lidského potenciálu a namísto naslouchání Bohu a poselství kříže, korunuje lidské schopnosti a lidské metody, které se tváří, že již jejich samotné principy dokáží jak vést sekulární společnost nebo prosperující firmu, tak řídit a vést Boží království. Boží povolání, vyvolení a úzká cesta následování jsou tak nahrazeny antropocentrismem, resp. pyšným lidským potenciálem. Těžko říci, zda je tato orientace způsobena vzrůstajícím vlivem charismatického hnutí ve vedení ČEA, které k brožurkovým a zaručeným metodám s vidinou probuzení ve své historii vždy inklinovalo, zda je to způsobeno akcentem na mládí, které vždy nese riziko nezkušenosti, nebo zda se jedná o nebezpečný trend celého evangelikálního hnutí. V každém případě jsou tyto skutečnosti alarmující!

–(Pastýř) Granosalis –