Jak hospodaříme

Jak jistě víte, ČASOPIS ZÁPAS O DUŠI nemá stanovenu výši předplatného. Veškeré výdaje spojené s vydáváním a distribucí během uplynulých devíti let byly a jsou hrazeny z dobrovolných příspěvků čtenářů, kteří se automaticky stávají dobrovolnými spolupracovníky této mezidenominační misijní služby.

Každý adresát má vlastně svého anonymního dárce a sponzora, který umožňuje Boží slovo šířit i tam, kde není možná jiná forma evangelizace a křesťanského obecenství.

Uvědomujeme si, že máme stále obrovskou a nevyužitou rezervu společných sil, abychom naplnili pověření velikého poslání i v naší zemi. Zamysleme se každý z nás nad stavem osobní evangelizace a pamatujme, že Pán Ježíš káral samotné apoštoly za jejich nevěru, ospalost a tvrdost srdce:

  • Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. (Marek 16:14-16)

Tato výzva platí především nám. Dříve, než můžeme být pověřeni, abychom šli do celého světa, musíme oslovit nejbližší a sousedy. Naší modlitbou je, abychom společně našli alespoň jednoho čtenáře v každé obci naší republiky.

Obzvláště děkujeme za slova, která nás povzbuzují k další práci. Touto cestou děkujeme sponzorům a prosíme další čtenáře, aby svým dobrovolným darem pomohli šířit Evangelium mezi další čtenáře.

Vaši Pavel a Klára Steigerovi, Jindra Suchomelová, Bohuslav Vlček