Jak překonat závislost na pornografii

Může Bůh změnit lidi závislé na pornografii? Ano, může. Dokonce vyvádí lidi z jejich izolovaného imaginárního světa sexuální závislosti do skutečného světa opravdových láskyplných vztahů s Bohem a lidmi. David Powlison vysvětluje, že ke změně dochází, když jsou lidé s láskou vyzváni, aby se postavili svému chování upřímně, porozuměli jeho kořenům a obrátili se o pomoc k Bohu. Pravá změna od Boha přinese svobodu od závislosti na pornografii přeměnou představivosti a chování sexuálně závislého.

Už jste někdy něco takového prohlásili?

„Pokoušel jsem se přestat mnohokrát, ale nějak vždycky skončím u počítače a brouzdám po internetu.“

„Ledové sprchy, modlitba, vyhýbání se situacím – už jsem zkusil všechno. Existuje pro mě vůbec nějaká naděje?“

„Vím, že bych měl vyhledat pomoc, ale příliš se stydím.“

„Myslela jsem si, že s pornografií mají problémy jen muži, ale trávím až moc času ve svém vlastním malém vyfantazírovaném světě.“

Pokud ano, je pravděpodobné, že jste se chytili do pasti závislosti na pornografii a sexuálních představách. Cítíte vinu a stud, ale zdá se, že nemůžete přestat. Možná si všímáte, že vztahy se skutečnými lidmi ve vašem životě začínají být tímto bojem poznamenané.

Neexistuje žádná čarovná formule, která by vás od vaší závislosti osvobodila, ale když požádáte o pomoc Ježíše, přijde k vám laskavě a s rozhodností. Ježíš do svého království vítá všechny lidi, kteří s něčím bojují, a Jeho Duch vám poskytne hlubokou proměnu, po které toužíte.

Změna nastane, když se ke svému chování postavíte upřímně, pochopíte jeho kořeny a potom půjdete k Bohu, aby ve vašem životě způsobil opravdovou změnu. Opravdová změna, která přichází od Boha, neovlivní jen vaše chování, ale také vaši představivost a touhy. Věříte, že je toho Bůh schopen?  Udělejte krok víry, přečtěte si tento článek a požádejte Boha, aby ho použil a začal vás měnit.

CO JE PORNOGRAFIE?

První část slova pornografie, „porné“, znamená nemorálnost, a druhá část, „graph“, znamená psát, kreslit nebo vypodobnit. V pornografii jde o vykreslování, představy a fantazírování o nemorálnostech.

Pornografie je tu už celá staletí. Avšak široká dostupnost pornografie způsobuje, že se tento problém týká více lidí než kdy předtím. Měkké porno je všude, kam se podíváte – v televizi, filmech, časopisech, na billboardech a dokonce na plakátech na autobusových zastávkách. A nesetkáváme se s ním jen v médiích. V našem světě se jak muži, tak ženy oblékají takovým způsobem, aby přitáhli pozornost a vyvolali v ostatních romantické nebo erotické pocity. Všichni jsme každý den bombardováni pornografií – taková je atmosféra, ve které žijeme.

A pornografie není jen problém mužů. Obě pohlaví mají nemorální fantazie. Ženy může více pohltit romantická literatura a muže erotické obrázky, ale konečný výsledek je stejný – ve svém myšlenkovém světě se dopouštíte cizoložství.

SNĚNÍ O NEMORÁLNOSTECH JE ŠPATNÉ

Možná vám bylo řečeno, že nemorální představy nejsou ve skutečnosti špatné. Je pravda, že jde o jiný druh špatného, než když máte skutečný poměr, ale pořád je to hřích. Ježíš to řekl jasně: „... každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci“ (Mt 5,28). Je důležité, abyste si přiznali, že to, čeho se dopouštíte, je špatné, protože nebudete bojovat správně, dokud nebudete schopní prohlásit: „Toto je nepřítel. Když to dělám, hřeším.“

JAK VYPADÁ POKROK?

Jaké pokroky děláte ve svém boji s pornografií? Ve všech typických lidských zápasech (jako jsou hněv, úzkost, únik před skutečností) vítězství neznamená dosažení dokonalosti. Znamená to, že si stanovíte nový cíl a nový směr. Směr, kterým se v životě vydáte, určuje místo, na které dorazíte. Kam míříte? Jdete správným směrem? Ve vašem zápase s pornografií jít správným směrem znamená naučit se bojovat s pokušením k hříchu, vyrovnávat se s vinou, když padnete, porozumět okolnostem, za kterých dochází k pokušení a vyhýbat se jim.

Pokrok v těchto třech oblastech neznamená, že se najednou teleportujete z marastu, ve kterém nyní žijete, na vrchol hory svobody od veškerého pokušení. Abyste dosáhli změny v těchto oblastech, musíte udělat mnoho postupných krůčků správným směrem. Například:

 • Snížit frekvenci hříchu je opravdu dobré. Není dobře, že se stále oddáváte pornografii, ale pokud to děláte méně často, jdete správným směrem.
 • Změna ve vlastní podstatě hříchu je pokrok. Pokud už nemáte poměr nebo předmanželský sex a nyní bojujete s pornografickými představami, je dobře, že váš boj přešel od skutků k vaší představivosti.
 • Změna bojiště je pokrok. Pokud se váš boj přesunul od stavu, kdy jste si kupovali pornografické materiály nebo je hledali na internetu, ke starým příběhům z fantazie, které stále ještě vězí ve vaší mysli, je to posun správným směrem.
 • Zvýšení míry upřímnosti a vykazatelnosti je pokrok. Jste-li ochotní být ryze upřímní a vykazatelní důvěryhodnému příteli, manželskému partnerovi nebo pastorovi a říkáte: „V tomto mám problém,“ jdete kupředu. Náležitá otevřenost k ostatním je velmi významným krokem ke změně.
 • Pokud na těžké okolnosti nereagujete vždy tak, že se oddáte hříchu, je to pokrok. Pokud se ve vašem životě objeví těžkosti a vy, namísto abyste se utekli přímo do své fantazie, se modlíte o pomoc a žádáte ostatní, aby se modlili za vás, pak je jasné, že Bůh pracuje.
 • Rychlejší pokání je pokrok. Naučit se jít rychleji k Pánu života místo toho, abyste se celé dny, týdny nebo měsíce utápěli v ponuré myšlence „Už jsem zase padl“, ukazuje, že Bůh ve vašem životě pracuje.
 • Učit se milovat a zajímat se o skutečné lidi je pokrok. Vaše nemorální fantazie zneužívá druhé lidi ve světě představivosti. Péče o druhé, dokonce i nepatrná, znamená, že vás Ježíš mění.

POCHOPTE SVŮJ HLUBŠÍ ZÁPAS

Jak se vydat správným směrem? Začnete tím, že porozumíte svému zápasu. Vaše velké zjevné hříchy (jako vyhledávání pornografie na internetu) jsou pouhou zástěrkou pro hlubší hříchy, které jsou živnou půdou pro vaše potíže s pornografií. Dokud si však neuvědomíte hříšné vzorce chování skrývající se za vaší závislostí a nebudete z nich činit pokání, nebudete bojovat tu správnou bitvu. To jsem se naučil, když jsem radil Tomovi, svobodnému křesťanovi, jemuž táhlo na čtyřicet a bojoval s pornografií a masturbací už od dospívání. Zkusil všechny dobré věci: vykazatelnost, učení biblických veršů zpaměti, cvičení, ledové sprchy a službu ve sboru. Ale pořád se mu nedařilo přestat.

Když jsem ho požádal, aby si zaznamenával, kdy zakouší pokušení, řekl mi: „To už vím. Obvykle v pátek večer. Mívám záchvaty vzteku na Boha.“ Myslel jsem si, že jeho velkým zápasem je pornografie, a on najednou mluvil o tom, že se hněvá na Boha!

Potom vyprávěl: „V pátek bývám unavený a osamělý. Myslím na své svobodné přátele, jak randí, a na své ženaté přátele, jak jsou se svými manželkami, a lituji se. Zlobím se na Boha, protože si myslím, že mi dluží manželku, kterou nemám. Kolem deváté mě pokušení k sexuálnímu hříchu ovládne a já se poddám.“

Tomův boj s hříchem se soustředil jen na jedinou věc – jeho boj s pornografií. Ale pod tímto problémem se skrýval Tomův hněv na Boha, sebelítost, závist a obrovsky závažná věc – jeho víra, že mu Bůh dluží manželku. Tomova touha po manželce se stala tím, co Bible nazývá „žádostí těla.“ Žádost těla je každá touha (i touha po dobrém, jako je touha po manželce), která panuje nad našimi životy, všechno, kolem čeho organizujeme svůj život, kromě Boha. Tomova touha po manželce krmila jeho hříchy sebelítosti, hněvu na Boha a pornografie.

Tom byl také zákoník. Věřil, že když se snaží být dobrým křesťanem, tak mu Bůh dluží potěšeníčko (jako je manželka), a když udělal něco špatného, propadl zoufalství. Tomova představivost byla něčím daleko větším než sexualizovanou představivostí. Byla plná závisti, reptání a víry, že to, co dělá, mu buď získá od Boha potěšeníčka nebo uvolní smršť trestu. Jeho představivost nezahrnovala evangelium, odpuštění hříchů, pochopení Boží lásky k němu nebo porozumění pomoci, kterou má k dispozici od Božího Ducha. Všechny Tomovy hříchy pramenily z nevíry. Žil, jako kdyby Bůh nebyl s ním a nebyl schopen mu pomoct v dobách, kdy Ho potřebuje.

Když si Tom přiznal tyto hlubší hříšné vzorce chování a vyznal je Bohu, začal růst a měnit se. Celý jeho křesťanský život byl předtím o zvládání jednoho morálního selhávání, ale nyní začal jiskřit. Bojoval daleko širší boj a Bůh mu dal širší rozhled, aby viděl skutečnou bitvu a skutečnou Boží milost, která je mu dostupná pro celý jeho život, ne jen pro jednu oblast pokušení.

Můžete se vydat stejnou cestou jako Tom. Začněte si zapisovat, co se děje ve vašem životě, když se potýkáte s pornografií. Odpovězte na následující otázky:

 • Kdy k tomu dochází? Co se děje? Co se toho dne stalo?
 • Na co jste mysleli? Jaká byla podstata toho pokušení?
 • K čemu vás to vedlo? Přemohlo vás to?
 • Pokud ne, jak se to stalo?
 • Pokud ano, co jste udělali, když jste padli?
 • Jak jste se vzpamatovali? Co to mělo za následek?

Zápisky vám pomohou odhalit, o co ve vašem zápase s pornografií skutečně jde. Až se začnete prát s hlubšími hříšnými vzorci, uvidíte, že váš problém je mnohem větší, vaše potřeba milosti mnohem hlubší a váš cíl skvostnější, než jste si kdy uměli představit.

JDĚTE K BOHU

Co uděláte, když vidíte rozsah bitvy, kterou bojujete? Jak začnete s těmi malými kroky správným směrem, které budou nakonec směřovat k hluboké změně? Jdete k Bohu. Tato tři slova – je jednoduché je vyslovit a je těžké se jimi řídit – jsou jádrem vašeho zápasu s hříchem.

Proč je to tak těžké? Protože váš přirozený instinkt velí obrátit se k sobě místo k Ježíši. To platí pro všechny hříchy, ale v boji s pornografií je to zjevné, protože jde o osamělý závod. Už z definice vašich pornografických hříchů vyplývá, že jde jen o vás: jsou to, co chcete, v co doufáte a po čem toužíte. Když čelíte těžkým okolnostem nebo zklamání – nuda, osamělost, problémy s penězi, boj s partnerem, rozchod s přítelem – je jednoduché (a instinktivní) obrátit se do sebe a pokusit se utéct svým problémům únikem do fantazie.

Poté, co zhřešíte, je jednoduché (a instinktivní) zůstat obrácený do sebe, ale jinak. Protože nyní cítíte vinu, koušete se, kopete se a jste ze sebe zděšení. Ale i vaše vina je celá o vás.

Máte jedinou naději na záchranu z tohoto začarovaného kruhu sebe sama. Musíte jít k Ježíši. Jak se vzpamatujete z porážek? Z porážek se zotavíte jedině, když se vrátíte k Bohu, který vám nabízí milosrdenství a odpouštění skrze smrt svého vlastního Syna na kříži. Ježíš zemřel, aby vám mohlo být odpuštěno.

Jak čelíte strastem, nudě, zranění, zradě a osamělosti? Tím, že jdete k Bohu, který je tu, který není zaražen sexuálním hříchem, který vás slyší, záleží Mu na vás a chce mít s vámi vztah. On je schopen změnit vaše instinktivní vzorce chování.

Překlad Julie Petrecká