Mysl Boha

 

Neznámý autor napsal o Bibli: Tato kniha je myslí Boha, stavem člověka, cestou spasení, odsouzením hříšníků a radostí věřících. Její doktríny jsou svaté, její příkazy zavazující; její historie pravdivá, a její rozhodnutí neměnná.

Čti ji a nabudeš moudrosti, věř jí a ocitneš se v bezpečí, jednej podle ní a budeš svatý. Obsahuje světlo, které tě povede, stravu, jež tě posílí, a útěchu, která tě potěší. Je to mapa cestovatele, poutníkova hůl, pilotův kompas, vojákův meč a křesťanův charakter. Zde je obnoven ráj, zde jsou otevřená nebesa, a brány pekla odhaleny. Jejím hlavním předmětem je Kristus, jejím plánem je naše dobro a Boží sláva je jejím koncem. Měla by naplnit paměť, ovládat srdce a vést lidské kroky. Čti ji pomalu, často a s modlitbou. Je zdrojem bohatství, rájem slávy a řekou potěšení. Následuj její příkazy a budeš veden na Kalvárii, k prázdnému hrobu, ke vzkříšenému životu v Kristu; ano, do samotné slávy na věčnost.

www.bible.org