Připravte se na dobré umírání už dnes

Pokud nemáte lepší plán na to, jak budete umírat, pravděpodobně prostě zapnete televizi.

Coby služebník Božího slova jsem si vždycky myslel, že součástí mého povolání je pomáhat lidem dobře umírat. To zahrnuje Pavlův cíl, aby Kristus byl oslaven na jeho těle smrtí (Fp 1,20). Každé nedělní kázání jsem bral jako díl této přípravy na smrt. A doufal jsem, že každá moje návštěva u postele umírajícího posílí jeho víru, dá mu naději, bude prosycená Biblí, zaměřená na evangelium a vyvýší Krista.

Proto jsem v nemocnici trpěl, když jsem zjistil, jak v té temnotě v blízkosti smrti poblikává televize. Přišlo mi to krajně nepatřičné. Prapodivné.

Jedna z nejzbožnějších žen, kterou jsem kdy znal, umírala. Byla plná Ducha a modlitby. Při jedné mé návštěvě v nemocnici několik dnů před svou smrtí mě prosila, abych se modlil za její rychlou smrt a svěřila se mi s nočními můrami o „napůl svlečených ženách, které tancují kolem její postele.“ Říkal jsem si, jestli to nemůže souviset s televizí, kterou personál pustil.

Možná ne. Ale všichni se určitě můžeme shodnout na tom, že existuje lepší cesta, jak připravit duši, aby mohla vstoupit před tvář našeho Soudce a Tvůrce beze strachu. Součástí této přípravy k dobrému umírání jsou přátelé, kteří sdílejí váš pohled na to, jak žít a zemřít pro Kristovu slávu. Většina z nás bude v posledních dnech a hodinách před smrtí mentálně i fyzicky příliš slabá na to, aby něco zařizovala. Zařiďte se raději teď.

Ať jste staří nebo mladí, přímo nebo nepřímo, vězte, že chcete a potřebujete Biblí prosycenou, na evangelium zaměřenou smrt. Mám na mysli takovou smrt, kterou si zvolil John Knox.

Knoxova „první kotva“

Bylo 24. listopadu 1572. Knoxovi bylo 57 nebo 58 let. (Rok jeho narození není jistý.) Umíral na zápal plic. Jane Dawson ve své nové biografii popisuje jeho poslední dny.

„Jeho žena Margaret byla stále u něj, když se právě nestarala o jejich tři dcery a dva syny. Richard Bannatyne, Knoxův věrný tajemník a přítel, se od smrtelné postele nikdy moc nevzdaloval.

Okolo páté hodiny večer nechal zavolat svou ženu. Předtím požádal o přečtení Izajáše 53 s těmi nejsladšími slovy evangelia:

  • „Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. (Iz 53,5–6) 

Také požádal o přečtení 1. Korintským 15 s podrobným popisem vztahu mezi Kristovým a jeho vlastním vzkříšením.

Ale nakonec požádal svou ženu, aby mu přečetla jeho milovanou „první kotvu“ – Jana 17. Před třiceti lety, když Knox opouštěl římskokatolické vyznání a přicházel k reformované víře, mu právě tato kapitola přinesla pokoj. Řekl, že tady „spustil svou první kotvu.“ Zde uviděl kořeny vyvolení a Kristův závazek zachovat ty, které Mu Otec dal.

„Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi ze světa dal. Byli tvoji a mně jsi je dal; a tvoje slovo zachovali... Za ně prosím. Ne za svět prosím, ale za ty, které jsi mi dal, neboť jsou tvoji; ... Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal; ... Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého… Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda.“ (J 17,6;9;11;15;17)

Margaret přečetla tuto kapitolu ujištění. Knox řekl: „Není to kapitola plná útěchy?“ Smrt přišla za šest hodin.

Jeho rodina a přátelé si mysleli, že tiše spí, a tak po desáté hodině vykonali své obvyklé večerní modlitby. Když se ho dr. Preston zeptal, zda slyšel, jak zpívali žalm a jejich modlitby, Knox odpověděl: „Přál bych si, abyste to vy i všichni lidé slyšeli tak, jak jsem to slyšel já. Chválím Boha za ten nebeský zvuk.“ V jedenáct hodin uslyšel Robert Campbell, který seděl na stoličce vedle postele, jak Knox dlouze vydechl a zavzlykal: „Už je konec.“ Když ho Bannatyne požádal, aby dal najevo, že má na paměti Kristova zaslíbení, Knox zvedl naposledy ruku a „bezbolestně zesnul“. Knoxova bitva skončila. (Knox, 310)

Ano, a válka byla vedena až dokonce slovem Božím. Byla to smrt prosycená Biblí. O to žádal a o to se mu jeho žena a jeho přátelé postarali.

Připraven na nebe

Zpívání a citace Božího slova ­– doufám, že přesně to uslyším, až se přiblíží moje smrt. Pokud jste nikdy nemilovali čtení Božího slova a zpívání pravd evangelia, zamyslete se pečlivě nad Knoxovými slovy: „Chválím Boha za ten nebeský zvuk.“

Nic nebude v poslední hodině nepatřičnější než televize. A nic sladšího než „nebeský zvuk“ přátel, kteří zpívají a čtou Boží slovo. Plné evangelia, plné Krista, plné naděje. Připravte se na to.

Přeložila Julie Petrecká.

Desiring God