Trendy

Virtuální vzdělávání: V roce 1996 navštěvoval v Americe školu rekordní počet studentů - 51.7 milionů dětí. Do roku 2006 se má zvýšit počet o další tři miliony studujících všech stupňů. V další dekádě se do služeb školství zapojí 190 tisíc nových učitelů, 175 tisíc učitelů bude nahrazeno, za ty, kteří odcházejí do penze nebo ze školství.

Současně s růstem studentů se hledají nové formy a metody vzdělání. Vyšší vzdělání dnes není doménou absolventů dvanáctiletky. Téměř polovina vysokoškolských studentů je starší čtyřiadvaceti let. Jejich řady posilují zahraniční studenti. Cena vysokoškolského studia rok od roku roste a stává se pro některé studenty finančně nedostupná. Mezi rokem 1976 a 1994 se školné na vysokých školách zdvojnásobilo a očekává se, že se za dalších dvacet let opět zdvojnásobí.

Finanční tlak rozšiřuje možnosti využívat nové způsoby vyučování. Řada škol pociťuje nedostatek školních prostor, učitelů, finančních prostředků na platy všech pracovníků ve školství. V zájmu úspor roste počet žáků na jednoho učitele, to přináší kázeňské problémy a rostoucí násilí ve školách. Školním dětem, na rozdíl od rodičů, nejde jen o vzdělání a dovednosti, ale především o vzhled a potřebu vyrovnat se spolužákům. Stále nižší kvalita veřejných škol je důvodem, proč se rodiče stále více zajímají o vzdělání svých dětí od nejútlejšího věku. Nespokojenost rodičů řešily privátní a církevní školy, ale ani ty nejsou odpovědí pro každého. Rodiče i studenti objevují celou řadu možností. Obzvláště v posledních dvaceti letech se osvědčily domácí školy. Dnes je v Americe víc než milion dětí, které studují v rodinném prostředí a jejich počet rok od roku stoupá.

Řada škol vítá dobrovolníky a odborníky bez pedagogické kvalifikace, kteří mají učitelský dar motivovat žáky. Velké společnosti umožňují zaměstnancům - odborníkům z praxe, spolupracovat se školou jeden den v týdnu. Tato metoda sponzorství se osvědčila daleko lépe, než finanční příspěvky do bezedného rozpočtu škol. Je prospěšná pro žáky, zaměstnavatele i pro zaměstnance.

Distanční (dálkové) studium na odborných a vysokých školách prožívá obrovský rozmach. Umožňuje studentům celého světa napojení na nejlepší školy, aniž by potřebovali učebny a ubytování. Tento způsob studia není finančně tak náročný pro školy, ani studenty. Trend high-tech vzdělání elektronickou cestou je v Americe podnikání s obratem jedné miliardy dolarů ročně. Řada vysokých škol nabízí napojení skrze modemy a počítače, CD-ROMy, Web sítě, kabelovou televizi a videokonference. Další studenti jsou napojeni prostřednictvím Internetu.

Letos poprvé proběhly přijímací zkoušky pro všechny studenty MBA programu prostřednictvím počítačů. Obdobně probíhají licenční zkoušky zdravotních sester, podiatrů (lékaři chorob nohou), farmaceutů, učitelů, architektů a pilotů. Písemné zkoušky mají být zcela vyloučeny pro graduální program do roku 1999 a pro bakalářský do roku 2003.

- připravila kas -